Umowy o powierzenie grantów z Oddziałem Świętokrzyskim ARiMR podpisane

W dniu 14 września br. w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odbyło się podpisanie umów o powierzenie grantów, dotyczących Programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W siedzibie stawili się przedstawiciele czterech ROD, które znalazły się na liście rankingowej pierwszego etapu naboru wniosków, a zatem: ROD „Malina” w Kielcach, ROD „Narcyz” w Kielcach, ROD im. Staszica w Kielcach oraz ROD im. Żeromskiego w Kielcach, a także pełnomocnicy PZD – Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Pan Edward Galus i Wiceprezes Okręgu Pan Wiesław Kamiński, a także pracownicy biura. Ze strony Agencji umowy podpisał Zastępca Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego Pan Jarosław Krzyżanowski, obecna była także Zastępca Dyrektora Oddziału Pani Anna Paluch, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Dagmara Orlińska-Wilkosz oraz pracownicy Agencji odpowiedzialni za obsługę wniosków.

Podpisanie umów przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze. Zebrani dziękowali sobie wzajemnie za owocną współpracę, wyrozumiałość i cierpliwość. Pomimo, że procedura wnioskowania o granty nie jest łatwa oraz wymaga sporego nakładu pracy i zaangażowania, to obie strony wykazują bardzo dużo dobrych chęci, które owocują sukcesem. Teraz przed Ogrodami kolejny etap projektu, a więc realizacja zadań na terenach wspólnych ROD. Przypominamy, iż zadania wykonywane w ramach projektu skupiają się przede wszystkim wokół ekologii, dbania o środowisko, ochrony klimatu i zwiększania powierzchni terenów zielonych, zaś celami strategicznymi całego programu są: przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska oraz zwiększenie wartości usług ekosystemów. Ze środków finansowych pochodzących z grantów zrealizowane zostaną m.in.: zakup rozdrabniaczy do gałęzi, remont zbiorników retencyjnych, kwietne łąki, montaż hoteli dla owadów i budek lęgowych dla ptaków czy też tzw. „zielone ściany”.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD