Uloterapia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Magnolia” w Kielcach

Już od kilkunastu lat budowana jest współpraca między ROD „Magnolia” w Kielcach a Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Pszczelarzy. Wymiernym efektem jest uruchomiona na terenie Ogrodu uloterapia. W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce, udało się zrealizować projekt w postaci budowy dwóch domków inhalacyjnych. Istotą projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców naszego Miasta. Terapia polegająca na wdychaniu powietrza wewnątrz domku działa uzdrawiająco i relaksująco z uwagi na połączenie zapachu miodu, propolisu oraz szumu tysięcy pszczół. Przebywające w zabezpieczonym ulu pszczoły, utrzymują bardzo wysoką czystość powietrza wewnątrz domku – powietrze jest pozbawione bakterii, wirusów i chorobotwórczych grzybów. Sama zaś energia wytwarzana przez pszczoły jest identyczna do tej wytwarzanej przez człowieka. Ma to tym samym wysoce dobroczynny wpływ na układ oddechowy człowieka. Pomaga osobom chorym na astmę i wszelkie uczulenia. Silnie wspomaga układ krążenia, reguluje ciśnienie oraz wzmacnia serce. Inhalacja przeznaczona jest zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

Uroczystego otwarcia zrealizowanego projektu dokonano w dniu 25 września br. o godz. 10.00.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich jak i samorządowych. Udział wzięli m. in. Wicewojewoda Świętokrzyski – Pan Rafał Nowak, Zastępca Prezydenta Kielc – Pani Agata Wojda czy Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Pani Elżbieta Kwiecień – Ząbek.

W uroczystościach wziął udział także Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD – Pan Edward Galus oraz liczna reprezentacja kieleckich ogrodów działkowych i samych działkowców.

Ta ważna i potrzebna mieszkańcom Kielc inicjatywa obywatelska, została wyraźnie potwierdzona również w wystąpieniu Prezesa Okręgu. Stwierdził on, że zrealizowany projekt jest bardzo dobrym przykładem jak można współpracować na szczeblu dwóch stowarzyszeń, wzajemnie się wspierać i działać dla dobra wspólnego. Uruchomiona przez ŚSP w Kielcach uloterapia służyć będzie szerokiemu gronu odbiorców, także i kieleckim działkowcom. Prezes E. Galus podziękował przy okazji obecnym władzom samorządowym, w szczególności Prezydentowi Kielc i Radzie Miasta za stałe i cykliczne wsparcie finansowe dla kieleckich ROD, które poprzez rozwój swojej infrastruktury, mogą jeszcze lepiej służyć działkowcom i Miastu. Wyposażone zaś w infrastrukturę ogrody, są idealną bazą do takich chociażby wspólnych przedsięwzięć jak to, którego otwarcia dokonano.

W przyjętym programie uroczystości zaplanowano także wręczenie odznaczeń dla zasłużonych pszczelarzy oraz wygłoszenie prelekcji na temat uloterapii, produktów z ula i wpływu pszczół na środowisko naturalne. Całości dopełniła wspólna degustacja miodów z możliwością ich zakupu przez odwiedzających. Wspólne spostrzeżenia i poglądy wymieniano zaś w trakcie biesiady przy ognisku.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura Okręgu