Szkolenie w Skierniewicach

W dniu 06.12.2019 r. Czteroosobowa grupa instruktorów SSI z Okręgu Świętokrzyskiego PZD wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach na temat: „Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych i zapobieganie degradacji gleb”.

Z wykładu dotyczącego „Oceny zasobności gleb w składniki pokarmowe – metody stosowane w analityce ogrodniczej” uczestnicy uzyskali wiedzę w zakresie prawidłowego sposobu pobierania próbek gleby do analizy. Przedstawiono też różne metody oznaczania w badanych próbkach glebowych zawartości makro i mikroskładników, interpretacji tych wyników i na ich podstawie określania potrzeb nawozowych roślin ogrodniczych.

Wykład pt. „Kontrolowane nawożenie sadów jako niezbędny element produkcji roślinnej oraz ochrony środowiska” dotyczył głównie wpływu poszczególnych składników pokarmowych na kwitnienie roślin sadowniczych oraz  wzrostu owoców. Wykładowca przedstawił także jak dawki poszczególnych składników nawożenia i ich wzajemne proporcje wpływają  na smak owoców oraz możliwość dłuższego ich przechowywania.

Kolejny z wykładów poświęcony został „Zasadom żywienia roślin warzywnych azotem”. Konkluzją tego zagadnienia było stwierdzenie, że producenci stosują górne, graniczne  dawki nawożenia roślin aby uzyskać  maksymalny plon z określonej odmiany.

W ostatnim wykładzie przedstawione zostały zasady zrównoważonego nawożenia roślin ozdobnych. W nawożeniu roślin ozdobnych dąży się obecnie do tego, aby dostarczane składniki pokarmowe pozwalały uzyskać rośliny o pełnych walorach ozdobnych danego gatunku czy odmiany.

Podstawowy wniosek dla uczestników szkolenia – działkowców nasunął się taki, iż warto na swoich działkach uprawiać warzywa oraz posiadać owoce z drzew i krzewów sadowniczych, gdyż w ich nawożeniu stosujemy często nawozy organiczne jak np.  kompost. Dla działkowców nie tyle ważna jest ilość plonu co ich walory odżywcze i smakowe.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD