Świętowali działkowcy z ROD „Narcyz” w Kielcach

Coroczną tradycją wielu ogrodów działkowych jest uroczyste podsumowanie kończącego się sezonu. W tradycję tę wpisuje się także kielecki ROD „Narcyz”, który w dniu 25 sierpnia br. zorganizował swój Dzień Działkowca.

Uroczystość ta to zawsze czas podsumowań oraz docenienia pracy działkowej licznej grupy użytkowników działek. Wręczono odznaczenia związkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Całość zaś dopełniła wystawa plonów przygotowana przez samych działkowców. Trud jej przygotowania znalazł uznanie w oczach zarządu Ogrodu, który postanowił uhonorować wystawców licznymi nagrodami rzeczowymi, które z pewnością przydadzą się w nowym sezonie działkowym.

W gronie działkowców nie zabrakło także zaproszonych gości – Pana Tadeusza Koziora oraz Pana Dawida Kędziory – radnych rady miasta Kielce. Do uczestników uroczystości list gratulacyjny wystosował także inny kielecki radny – Pan Krzysztof Adamczyk.

Tegoroczny dzień działkowca był okazją do świętowania licznych sukcesów. Miejski Zarząd Dróg wykonał dodatkową drogę dojazdową do ROD, a Prezydent Kielc pozytywnie zaopiniował wniosek zarządu o przydzielenie dotacji celowej na remont dachu tamtejszej świetlicy. Po kilkunastu latach zmagań, udało się także pomyślnie zakończyć wszystkie postępowania sądowe i administracyjne w zakresie zwrotu gruntów Ogrodu. Tym samym ROD „Narcyz”, drugi pod względem wielkości ogród w województwie świętokrzyskim, posiada w pełni uregulowany stan prawny i dodatkowo zabezpieczony jest w dokumentacji planistycznej Kielc. Informacje te przekazane przez przedstawiciela Okręgu, spotkały się z dużym uznaniem ze strony działkowców, jak zawsze zatroskanych o przyszłość swojego ogrodu.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD