Dożynki działkowców w Ostrowcu Świętokrzyskim

W niedzielę, 19 sierpnia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się tradycyjne dożynki tamtejszych działkowców. Skupiły one całe środowisko, które chciało pokazać rodzinne ogrody działkowe z jak najlepszej i najpiękniejszej strony.

Uroczystości rozpoczęły się oczywiście od wystawy plonów działkowych. Wszystkie 11 ROD wystawiło na placu przed kościołem w ostrowieckim rynku dożynkowe kosze. Liczni mieszkańcy miasta mogli w nich podziwiać tegoroczne zbiory – owoce, warzywa i kwiaty. Nie zabrakło również ręcznie wykonanych ozdób – drewnianych, słomianych i owocowych figurek. Po poświęceniu koszy przez parafialnego proboszcza procesja wniosła je do kościoła, gdzie odbyła się msza święta w intencji działkowców i ich rodzin.

Po mszy uroczystości przeniosły się do Domu Działkowca w ROD 1. Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam na zebranych czekały już ciepłe posiłki i zimne napoje. Prezes ROD będącego gospodarzem tegorocznych dożynek, Pan Maciej Szymoniak, powitał przybyłych gości – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Pana Jarosława Górczyńskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pana Grigora Szaginiana, Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego PZD Pana Edwarda Galusa, a także Pana Leszka Kozioła – przedstawiciela zaprzyjaźnionej z ROD ogrodniczej firmy Medax i Pana Mariusza Jabłońskiego z portalu internetowego ostrowiecNews.pl, który relacjonował uroczystości.

Przedstawiciele samorządu terytorialnego w ciepłych słowach wypowiedzieli się na temat rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców, podkreślając stałą i owocną współpracę z PZD. Ostrowieckie Ogrody z roku na rok są coraz piękniejsze i lepiej wyposażone, również dzięki pomocy ze strony samorządu, a tutejsze środowisko działkowców może stanowić przykład efektywnej solidarności w dążeniu do wspólnych celów. Na ręce przewodniczącego kolegium prezesów ROD z Ostrowca Świętokrzyskiego Pana Bogdana Nowociena Prezydent Ostrowca przekazał upominki przedstawicielom wszystkich tamtejszych Ogrodów. ROD otrzymały także suweniry od firmy ogrodniczej Medax.

Po przemówieniach wszystkich zaproszonych gości rozpoczęła się nieoficjalna część uroczystości, która upłynęła w wesołej, tanecznej atmosferze az do godzin późnowieczornych.

Anna Pańczyk

starszy inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach