Świąteczne spotkanie aktywu Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach

W dniu 18 grudnia br. siedziba Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach zebrała przedstawicieli aktywu Okręgu oraz pracowników Biura na dorocznym spotkaniu wigilijnym. Przy stroikach bożonarodzeniowych i dźwiękach kolęd, wspólnie przełamano się opłatkiem i złożono najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt. Stół zastawiony był tradycyjnymi potrawami przygotowanymi własnoręcznie przez Panie z Komisji Polityki Społecznej i Działalności Medialnej, całorocznie angażujące się w pomoc przy organizacji wszelkich spotkań czy narad. Atmosfera była odświętna i niemal rodzinna.

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Pan Edward Galus w krótkim przemówieniu rozpoczynającym spotkanie podsumował miniony rok i sukcesy, jakie były udziałem świętokrzyskich działkowców. Największy z nich to oczywiście duży skok w rozwoju infrastruktury ogrodowej, który był możliwy dzięki ogromnemu nakładowi pracy i zaangażowania wielu osób, w szczególności zaś zarządów ROD i osób udzielających się w pracy społecznej, ale też oczywiście dzięki dobrej współpracy wypracowanej na przestrzeni lat z poszczególnymi samorządami. Najważniejszymi wydarzeniami mijającego roku były dla świętokrzyskich działkowców z całą pewnością dotacje udzielone przez Miasto Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Sędziszów, Sandomierz, Staszów i Włoszczowa.

Zebrani życzyli sobie oczywiście, aby rok 2019 również był dla wszystkich działkowców i ich rodzin spokojny i radosny, będąc rokiem rozkwitu rodzinnych ogrodów działkowych.

Anna Pańczyk

starszy inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach