STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie krzewienia przez PZD oświaty wśród działkowców i społeczeństwa

Krzewienie oświaty od wielu lat jest traktowane przez Polski Związek Działkowców jako jeden z podstawowych filarów działalności. Bez pogłębiania wiedzy, poszerzania zasobu informacji czy przykładania wagi do bieżących trendów i nowinek nie jest możliwy rozwój w żadnej dziedzinie. Ogrodnictwo nie jest tutaj wyjątkiem. Krajowa Rada dążąc do uporządkowania kierunku tych działań i nadania im jeszcze większego znaczenia stworzyła w 2019 r. Otwarty Program Oświatowy PZD. Zadaniem programu jest usystematyzowanie prowadzonych od lat działań mających na celu budowanie świadomości zarówno działkowców jak i ogółu społeczeństwa, co do roli Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań czy przepisów prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego. Przyjęcie Otwartego Programu Oświatowego jest jednak nie tylko sumą wszystkich wyżej wskazanych czynników, ale także naturalną konsekwencją wdrożenia również w 2019 r. „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin”. Szczególnie ważną rolę we wdrażaniu otwartego Programu Oświatowego pełni Fundusz Oświatowy PZD działający w oparciu o Uchwałę nr 6/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania  Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców. Służy on do realizacji i finansowania działań mających na celu propagowanie wiedzy ogrodniczej, a więc w szczególności działalności szkoleniowej, poradniczej czy wydawniczej.

Otwarty Program Oświatowy cieszy się niemałym zainteresowaniem ze strony działkowców i jednostek terenowych PZD. Dlatego też w nadchodzących latach ważne jest, by w pełni wykorzystać jego potencjał i zintensyfikować działania z zakresu krzewienia oświaty. Chodzi tu o działanie dwutorowe: po pierwsze wśród samych działkowców, a po drugie wśród ogółu społeczeństwa, które powinniśmy traktować jako naszego sojusznika i sprzymierzeńca. Im większa wiedza ludzi na temat zalet i możliwości jakie dają rodzinne ogrody działkowe tym lepszy odbiór społeczny i większe poparcie dla naszych działań.

Polski Związek Działkowców bardzo czynnie działa na rzecz krzewienia oświaty wśród działkowców. Bogaty zbiór publikacji, liczne artykuły i komunikaty czy to w wydaniu papierowym czy elektronicznym są z pewnością powodem dumy dla ludzi, którzy mają w nie swój wkład, ale także nieocenionym źródłem wiedzy dla tysięcy działkowców w całej Polsce. Należy nadmienić, że Wydawnictwo „działkowiec” w tym roku obchodziło swoje 70 – lecie, co świadczy o ugruntowanej tradycją wiedzy, z której od dziesięcioleci czerpią działkowcy i nie tylko. Poszerzanie wiedzy działkowców to jednak nie tylko czasopisma, biuletyny czy ulotki, ale także organizowane przez PZD szkolenia zarówno dla nowych działkowców (to podstawowe szkolenie ma charakter obowiązkowy), ale i dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o właściwej pielęgnacji ogrodu. Szkolenia są niezwykle bogate tematycznie oraz pożyteczne. Fachowcy i specjaliści udzielają informacji m.in. na takie tematy jak prawo w PZD, etyka i dobre obyczaje, zagospodarowanie i modernizacja działek, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, agrotechnika gleb i nawożenie roślin czy niechemiczne metody ochrony roślin. Działkowcy mogą się także dowiedzieć o źródłach fachowej wiedzy, czyli wydawnictwach, broszurach i profesjonalnych poradach ogrodniczych oraz prawnych. Podczas specjalistycznego szkolenia uzupełniającego działkowcy mogą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą nowoczesnej uprawy roślin, poznać podstawy projektowania przestrzeni działkowej (w tym zasady tworzenia stref w ogrodzie) czy też wdrożyć rozwiązania poznane w ramach kursu zasad prowadzenia upraw ekologicznych. Wartym podkreślenia jest fakt, że lepiej wyszkoleni działkowcy to nie tylko piękniejsze i lepiej zagospodarowane działki, ale także większa dbałość o naturę, świadomość odpowiedzialności za środowisko i otaczającą nas przyrodę. W nadchodzącej kadencji Polski Związek Działkowców powinien położyć szczególny nacisk na zmianę podejścia do działki wśród działkowców. Ważne, by podczas szkoleń uświadamiać działkowcom, jak wielkim dobrodziejstwem i darem są ogrody działkowe, dlatego też należy zachęcać działkowców, by w pełni korzystali z ich potencjału, nie ograniczając się do funkcji li tylko wypoczynkowej. Trzeba wskazywać, że uprawa roślin nie jest zadaniem trudnym i wymagającym nadmiernego wysiłku – wręcz przeciwnie wiele roślin jest łatwych w uprawie, zaś efekty takiej aktywności to źródło ogromnej satysfakcji dla całej rodziny. Własne warzywa i owoce czy zioła to zdrowe, świeże, ekologiczne i smaczne pożywienie, a w dodatku korzyść finansowa – w sklepach produkty spożywcze są nie tylko drogie, ale i często pośledniej jakości.

Krzewienie oświaty musi przebiegać dwutorowo, zatem PZD powinno mieć na uwadze nie tylko działkowców, ale i ogół społeczeństwa. Obecnie moda na eko-produkty i dbałość o środowisko przybrała rozmiary jak nigdy do tej pory. Wykorzystajmy więc ten potencjał. Wychodźmy do ludzi, mediów, szkół przedszkoli, seniorów, organizacji społecznych oraz władz miast i gmin z propozycjami współpracy, wywiadów, szkoleń czy warsztatów. Mamy olbrzymi potencjał ludzki, mamy piękne ogrody – mamy czym się pochwalić i co promować! Od wielu lat z dumą mówimy o tym, że ogrody sprzyjają społecznej integracji, zaś przebywanie blisko natury łagodzi obyczaje.

Dziś, gdy społeczeństwo jest coraz bardziej podzielone, a młodzież coraz częściej wybiera świat wirtualny od rzeczywistego, warto podejmować inicjatywy, które zbliżą do siebie ludzi o różnych poglądach, w różnym wieku i o różnym statusie ekonomicznym. Takie oddolne ruchy są bardzo istotne – pomagają budować nam dobry wizerunek i promować ruch ogrodniczy, a zaangażowanie np. w akcje charytatywne, jak to miało miejsce w ubiegłych latach na licznych ogrodach, niesie radość potrzebującym i nam samym. Należy pokazywać, że ROD to zielone oazy w mieście, miejsca spotkań, ekologiczne zaplecza rodzin. Kwiaty i inne rośliny ozdobne mogą cieszyć oko nie tylko działkowców.

Nie zamykajmy się na innych – wyjdźmy na zewnątrz i edukujmy społeczeństwo, a zyskamy nowych przyjaciół i sprzymierzeńców. Ludzie  chętnie odpoczną od tempa i zgiełku miasta, a i organy administracji publicznej dostrzegą, że dotacje, które nam przyznają są wykorzystywane w dobrym, pożytecznym celu, zaś dzięki nim rodzinne ogrody działkowe są jeszcze piękniejsze.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców