Spotkanie z Prezydentem Miasta Kielce

Nowa, 5 letnia kadencja władz samorządowych została już oficjalnie rozpoczęta. Nie inaczej jest w stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielcach. Decyzją mieszkańców, nowym prezydentem miasta została Pani Agata Wojda.

Obecna Pani Prezydent, dała się już w latach wcześniejszych poznać jako sympatyk ogrodnictwa działkowego. Przybrało to wymierne efekty w trakcie jej pracy na stanowisku Radnej Rady Miasta Kielce oraz kolejno Zastępcy Prezydenta Miasta.

W dniu 14 czerwca br. odbyło się spotkanie Pani Prezydent z przedstawicielami Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Spotkanie to było przede wszystkim idealną okazją do złożenia osobistych gratulacji Pani Agacie Wojdzie z tytułu wygranej w wyborach, które złożyli Prezes Okręgu oraz Dyrektor biura.

W trakcie spotkania podziękowano także Pani Prezydent za tegoroczne środki finansowe przeznaczone na dotacje dla kieleckich ogrodów działkowych. Tego typu forma wsparcia jest nieocenioną pomocą przy realizacji licznych zadań inwestycyjno – remontowych podejmowanych w ogrodach.

Nie omieszkano także podnieść najbardziej aktualnego z tematów, a mianowicie prac nad projektem przyszłego planu ogólnego gminy. Zarówno Okręg, zarządy ROD, jak i indywidualni działkowcy wyrażają troskę o zachowanie wszystkich 17 ROD w przedmiotowym dokumencie.

Pani Prezydent, dziękując za skierowane do niej życzenia i podziękowania podkreśliła swoją życzliwość dla tutejszych ogrodów i działkowców, wskazując na ich ważną rolę dla lokalnego krajobrazu. Znajdzie to swoje potwierdzenie w zachowaniu kieleckich ROD w dokumentacji planistycznej miasta. Obecne na spotkaniu strony życzyły sobie dalszego utrzymania dotychczasowego poziomu współpracy na niesłabnącym poziomie z korzyścią dla miasta i stowarzyszenia ogrodowego PZD.

Spotkanie było także okazją do omówienia pojawiających się spraw w działalności ROD i kierunków działań, jakie należy podjąć celem lepszego korzystania z ROD przez działkowców.

Z uwagi na zaplanowany w miesiącu wrześniu Okręgowy Zjazd Delegatów PZD, przekazano Pani Prezydent zaproszenie z prośbą o osobisty w nim udział. Przedstawiciele Okręgu z radością przyjęli odpowiedź, że Pani Prezydent z chęcią będzie w nim uczestniczyć.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD