Spotkanie wigilijne ostrowieckich ROD

Dnia 7 grudnia br. przedstawiciele działkowców z ogrodów działkowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego spotkali się na corocznym spotkaniu wigilijnym.

Na wstępie przewodniczący kolegium prezesów ROD w Ostrowcu Świętokrzyskim Pan Bogdan Nowocień powitał zebranych gości, w szczególności zaś obecnego Prezydenta Miasta Pana Jarosława Górczyńskiego, Zastępcę Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju UM w Ostrowcu Świętokrzyskim Pana Tomasza Gębkę,  Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego PZD Pana Edwarda Galusa oraz zebranych działkowców.  Pan Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, że działkowcy to ważna grupa mieszkańców miasta, która z pasją pielęgnuje swoje działki miło spędzając na nich czas oraz uzyskując z nich ekologiczne plony owoców i warzyw. Złożył zebranym serdeczne życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Prezes Okręgu w swoim wystąpieniu krótko podsumował mijające miesiące, które były ważne dla stowarzyszenia ogrodowego PZD. W okresie od marca do maja w ROD odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których powołano nowe zarządy i ogrodowe komisje rewizyjne. Prezes pogratulował wybranym i życzył powodzenia w tej niełatwej pracy społecznej w zarządzaniu ROD. Podsumował również obrady X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Kielcach i omówił XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD, podkreślając sprawność jego przebiegu i znaczenie  podjętych na nim dokumentów, służących rozwojowi i skuteczności funkcjonowania Związku.

Na zakończenie wystąpienia Prezes złożył zebranym życzenia zdrowia, wielu serdecznych spotkań w ogrodach, wzajemnej życzliwości oraz obfitych  plonów z upraw działkowych w przyszłym roku.

Następnie zebrani podzielili się opłatkiem i składali sobie wzajemne życzenia. Przy konsumpcji wigilijnych potraw trwały długie przyjacielskie rozmowy, a wśród nich wymiana różnych doświadczeń działkowych. Snuto pomału plany działań w poszczególnych ogrodach w zbliżającym się wielkimi krokami 2020 roku.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD