Spotkanie przedstawicieli Okręgu Świętokrzyskiego w Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 21.11.2018r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców – Edwarda Galusa – Prezesa Okręgu oraz Jana Stańczyka – Dyrektora Biura Okręgu wraz z przedstawicielami Wojewody – Jackiem Sułkiem – Dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju UW, jego zastępcą Andrzejem Klimczakiem oraz jednym z pracowników Wydziału.

Spotkanie było odpowiedzią na pismo Okręgu Świętokrzyskiego PZD skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek w sprawie pomocy finansowej dla rodzinnych ogrodów działkowych i możliwej współpracy celem stworzenia autorskiego programu służącego wsparciu rozwoju ROD. Dyrektor Biura przedstawił więc znaczenie rozwoju ogrodów dla społeczności lokalnych, mieszkańców miast i ich rodzin. Prezes Okręgu z kolei przedstawił rolę, jaką ROD odgrywają w polityce senioralnej oraz kształtowaniu ekologicznych postaw młodszego pokolenia. Ogrody stanowią świetną alternatywę dla spędzania czasu w domu, są znakomitymi miejscami integracji społecznej i pokoleniowej, zachęcają ludzi do aktywności. Jednym słowem – są niezbędnym elementem każdego miasta. Należy również zwrócić uwagę na stale rosnącą popularność tych miejsc i wzrastający popyt na działki rodzinne. Biorąc to wszystko pod uwagę – ROD są miejscami, w które warto i należy inwestować, zwłaszcza, że wiele z nich posiada już nieco przestarzałą i wyeksploatowaną infrastrukturę. Głównym sensem zaś i osią programu autorskiego miałoby być otwarcie ROD na innych mieszkańców miast chętnych do korzystania z ich uroków, przy jednoczesnym zabezpieczeniu działkowców i ich mienia, choćby w postaci monitoringu.

Przedstawiciele Wojewody, po wysłuchaniu przedstawicieli Okręgu, przedstawili realne możliwości, jakimi dysponują. Otóż ewentualne stworzenie autorskiego programu współpracy z PZD i ROD oraz znalezienie źródeł finansowania zależne jest od decyzji rządowych na szczeblu centralnym. To tam bowiem zapadają rozstrzygnięcia w zakresie budżetu. Aby zapewnić takie środki niezbędne są więc rozmowy z osobami decyzyjnymi – poszczególnymi ministrami. Gdy okaże się, że rozmowy te będą owocne i na szczeblu centralnym przeznaczone zostaną środki finansowe z przeznaczeniem na rozwój ROD, wówczas Wojewoda Świętokrzyski jest jak najbardziej przychylny by pomóc działkowcom i nawiązać współpracę z PZD. Pan Jacek Sułek wskazał również na dwa, funkcjonujące już i powielane w kolejnych latach lokalne programy rządowe. Pierwszy z nich – program Otwarte Strefy Aktywności „OSA” zakłada powstawanie ogólnodostępnych miejsc sportu, rekreacji i odpoczynku, takich jak siłownie zewnętrzne, place zabaw, strefy gier itp., które sprzyjać mają integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. Wydaje się więc, że jest to program zbieżny z ideą rozwoju ROD i warto poszukać środków finansowych właśnie tam. Drugi z programów nosi nazwę „Razem bezpieczniej”, a w kontekście rodzinnych ogrodów działkowych byłby on przydatny z uwagi na możliwość instalowania monitoringu, celem podniesienia bezpieczeństwa miejsc, w których przebywa wiele osób.

Z uwagi na powyższe należy mieć nadzieję, że potrzeba rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych zostanie dostrzeżona na szczeblu centralnym, co pozwoli na podniesienie ich standardu i bezpiecznie otworzy na innych, zainteresowanych mieszkańców miast. Z kolei PZD ze swej strony w dalszym ciągu będzie czynił starania w zakresie uzyskania środków finansowych na inwestycje w ROD z innych możliwych źródeł. Okręg Świętokrzyski pokazał w tym roku, że można to robić efektywnie i skutecznie.

 

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD