Społeczna Służba Instruktorska okręgu świętokrzyskiego na wycieczce szkoleniowej – 06-07.10.2018 r.

 

Jest tradycją,  że jesienią Okręg Świętokrzyski organizuje spotkanie wyjazdowe dla  instruktorów ze Społecznej  Służby Instruktorskiej.

W tym roku działacze SSI udali się najpierw  do Arboretum w Bolestraszycach koło Przemyśla. W trakcie podróży instruktorzy dzielili się między sobą informacjami, jakie problemy w tym roku mieli działkowcy w zakresie upraw, nawożenia i ochrony roślin na działkach oraz wymieniali wzajemne doświadczenia. Zwiedzanie arboretum z przewodnikiem pozwoliło zapoznać się instruktorom z różnorodnymi gatunkami drzew, krzewów i bylin na terenie ogrodu, ale także:

  • z odmianami, uprawą i wykorzystaniem owoców derenia jadalnego (którego kolekcja odmian w arboretum jest prowadzona, a przetwory z jego owoców są w arboretum wykonywane),
  • z uprawą, odmianami i wykorzystaniem owoców aktinidii,
  • z gatunkami roślin środowisk wodnych do upraw w oczkach wodnych,
  • z rozmnażaniem i uprawą piwonii drzewiastej.

Dalszym punktem wycieczki było zwiedzanie Przemyśla, gdzie przewodniczka PTTK przedstawiła jego historię i oprowadziła po zabytkach.

Następnego dnia po noclegu w Hotelu „Impresja” w Krasiczynie uczestnicy wyjazdu zwiedzili z przewodnikiem pięknie odrestaurowany zamek i zabytkowy park, w którym zgodnie z legendą pomyśleli życzenie i aby się spełniło obeszli 3-krotnie rosnący w nim miłorząb dwuklapowy.

Ostatnim punktem wycieczki szkoleniowej była wizyta w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, gdzie odbywały się dożynki z licznymi wystawami firm rolniczych i ogrodniczych, stoiska m.in. Instytutu Ogrodniczego oraz duża giełda materiału ogrodniczego. Działkowcy mogli obejrzeć
i zapoznać się z nowymi odmianami roślin warzywnych, krzewów i drzew owocowych, porozmawiać oraz uzyskać porady od pracowników Instytutu Ogrodniczego. Mieli także możliwość nabycia materiału nasadzeniowego roślin ozdobnych i sadowniczych.

Należy sądzić że wyjazd, zwiedzanie, rozmowy, spotkania i dyskusje  przyczyniły się do pogłębienia wiedzy ogrodniczej przez wszystkie szczeble świętokrzyskiej Społecznej Służby Instruktorskiej.

 

Prezes OŚ PZD Kielce

/-/ Edward Galus