Rozpoczął się XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD

Dziś, 18 października w Warszawie swoje obrady rozpoczął XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Na Zjazd przybyli delegaci wybrani podczas okręgowych zjazdów we wszystkich 26 okręgach PZD. Z wybranych 258 delegatów na Zjazd przybyło 245. Frekwencja wynosi 94,96%.

Zjazd rozpoczęto odegraniem hymnów – narodowego oraz hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita”.

Następnie głos zabrał prezes PZD Eugeniusz Kondracki, którzy otworzył Zjazd i przywitał zgromadzonych delegatów i gości. Prezes PZD wspomniał o odbywających się w 2016 roku Krajowych Dniach Działkowca w Zabrzu, miłą atmosferę i dobre przyjęcie przez gospodarzy. Serdecznie przywitał obecnego na Zjeździe wiceprezydenta Zabrza – Krzysztofa Lewandowskiego.  

„Szanowni Państwo te 4 lata minęły bardzo szybko. Była to pracowita kadencja. Ciężka, ale też pełna sukcesów. Nie ustawaliśmy w pracach na rzecz działkowców, ogrodów i Związku. Wszyscy cały czas służymy działowcom umysłem i sercem i tak będzie nadal. Będziemy wypełniać wszystkie swoje obowiązki rzetelnie, ale też będziemy wychodzili do przodu, podejmowali nowe działania i nowe wyzwania. Ponieważ taka jest potrzeba naszych czasów. Organizacja, która nie idzie to przodu, się cofa. My musimy iść do przodu. Robimy to i będziemy robić nadal” – powiedział prezes Eugeniusz Kondracki. 

Następnie minutą ciszy uczono długoletnich, zasłużonych działaczy, którzy odeszli w tej kadencji m.in. Stanisława Chodaka – prezesa Okręgu w Lublinie, Zbigniewa Kołodziejczaka, prezesa okręgu warmińsko-mazurskiego,  Sylwestra Chęcińskiego – byłego członka Prezydium KR, I prezesa Okręgu w Poznaniu oraz Antoniego Dalaka, prezesa Okręgu w Elblągu.

Delegaci wybrali jednomyślnie dwóch przewodniczących Zjazdu. Zostali nimi:

– Tadeusz Jarzębak, prezes okręgu zachodniopomorskiego

– Piotr Gadzikowski, prezes okręgu toruńsko-włocławskiego.

Wybrano również sekretarza Zjazdu. Została nim Izabela Ożegalska, prezes okręgu łódzkiego. Zatwierdzono także Prezydium Zjazdu w składzie:

• Eugeniusz Kondracki, przewodniczący Prezydium

• Maria Fojt – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej

• Jan Radoła (okręg śląski)

• Teresa Strzelec (okręg opolski)

• Marian Pasiński (Zielona Góra)

• Barbara Korolczuk (Wrocław)

 Delegaci wybrali także członków komisji zjazdowych:

– Mandatowej w składzie 9 osób (przewodniczący Józef Noski)

– Wyborczej w składzie 11 osób 

– Uchwał i Wniosków w składzie 15 osób

Na protokolantów wybrano: Zofię Rut-Skórzyńską oraz Monikę Pilzak.

Delegaci zatwierdzili także porządek i regulamin Obrad Zjazdu.

Następnie obecnym na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów referat programowy przedstawił prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Treść referatu znajduje się [TUTAJ]