Prezentacja programu finansowo – księgowego w Okręgu Świętokrzyskim PZD w Kielcach

Ciągle zmieniająca się wokół nas rzeczywistość wymusza konieczność podejmowania działań, które sprostają nowym wymaganiom życia codziennego. Rzeczywistość ta w sposób bezpośredni dotyka także stowarzyszenia ogrodowego PZD i zrzeszonych w jego strukturach rodzinnych ogrodów działkowych.

Jedną z wielu płaszczyzn działalności Związku jest szeroko rozumiana sfera finansowo – księgowa i działania w kwestii elektronicznego tworzenia i kolejno przetwarzania dokumentacji ogrodowej w tym zakresie.

Jednostka krajowa PZD, chcąc znacznie ułatwić i usprawnić pracę ogrodów działkowych, wraz z firmą DGCS przygotowała program finansowo – księgowy dla ogrodów działkowych w Polsce, który oprócz tematyki stricte księgowej, zawiera w sobie także rozwiązania organizacyjne, ułatwiające codzienną pracę ROD.

Z terenu działania Okręgu Świętokrzyskiego PZD, część ogrodów zdecydowała się już na zakup programu i jego wdrożenie w swoich jednostkach. Zarządy ROD, które na wspomnianym programie już pracują, wskazują przede wszystkim na znaczne ułatwienie codziennej pracy ogrodowej. Aby jednak programem objąć jak najszerszą część ogrodów, konieczna jest jego dokładniejsza prezentacja i omówienie. Pozwala to poszczególnym ROD na szersze zaznajomienie się z jego funkcjami i możliwościami.

Takie też spotkanie promujące program finansowo – księgowy DGCS System odbyło się w dniu 15 listopada br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego.

W tracie dwóch grup koordynator programu Pan Krzysztof Szymański, dokonał szczegółowego zaprezentowania programu z naciskiem na jego poszczególne funkcje w powiązaniu z bieżącym funkcjonowaniem ogrodu i realizacją zadań statutowych na szczeblu ogrodowym. Odpowiadał też na wiele pytań kierowanych ze strony uczestników – prezesów ROD, skarbników czy księgowych.

W powszechnej opinii przedstawicieli ogrodów, program wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom, przede wszystkim w zakresie podmiotów zewnętrznych (zus, urzędu skarbowego) czy nowych regulacji o ochronie danych osobowych.

Program w opinii uczestników prezentacji pozwala dodatkowo na poczynienie oszczędności w budżetach ogrodów poprzez elektroniczny obrót dokumentacji na linii zarząd ROD – działkowcy, szybsze generowanie dokumentów oraz skomasowanie w jednym miejscu całości problematyki finansowo – księgowej.

Okręg Świętokrzyski PZD zakłada, iż przeprowadzona prezentacja programu, przyczyni się do jeszcze szerszej jego popularyzacji, czego wynikiem będą kolejne zamówienia licencyjne.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD