Poświęcenie ROD jako podtrzymanie wielowiekowej tradycji

Od dawnych już wieków, jednym z tradycyjnych obrzędów wiosennych, mających na celu zapewnienie całorocznego urodzaju i obfitych plonów był obrzęd święcenia pól uprawnych.

Do tej tradycji nawiązał ROD „Stokrotka” w Sędziszowie.

Dnia 08.06.2019 r. ksiądz prałat Marian Haczyk poświęcił działki w tym ogrodzie, a następnie odprawił mszę świętą. W skierowanej do działkowców homilii wskazał na korzyści jakie płyną z faktu posiadania działki rodzinnej – zdrowe, ekologiczne owoce i warzywa z własnych upraw oraz wspólne spędzanie czasu z rodziną i znajomymi. Wskazał również, że działka to miejsce spotkań i spędzania czasu osób w wieku senioralnym ale także kolejnych pokoleń. Jego zdaniem każdy ogród jest ważnym element krajobrazu zieleni miejskiej.

Podziękowanie za całość przeprowadzonych uroczystości w imieniu działkowców złożył prezes ROD Pan Marian Anyszek.

                                                        Edward Galus

                                    Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD