Podsumowanie działkowego sezonu w ROD „Barbara” w Jędrzejowie

Druga połowa sierpnia, to czas, w którym świętowane są tradycyjnie dni działkowca. Stanowią one swoiste podsumowanie zbliżającego się ku końcowi sezonu działkowego. Pierwsze w tym roku tego typu uroczystości odbyły się w minioną sobotę w ROD „Barbara” w Jędrzejowie.

Przy wyjątkowo słonecznej aurze, na terenie wspólnym Ogrodu zgromadziło się ponad 140 osób, które postanowiły kontynuować tradycję działkowego świętowania.

Każda tego typu uroczystość, to przede wszystkim sposobność do podsumowań całorocznego dorobku i pracy, zarówno na indywidualnych działkach, jak i dla Ogrodu jako całości.

Najbardziej zaangażowane w mijającym sezonie osoby otrzymały odznaczenia związkowe, okolicznościowe puchary oraz dyplomy. Uhonorowani w ten sposób zostali w szczególności działkowcy wyróżniający się w zakresie użytkowania swojej działki oraz ci, którzy dołożyli swoją cegiełkę dla dobra całego ROD.

Obecny na uroczystościach dyrektor biura Okręgu w skierowanych do zebranych słowach podkreślił wagę i istotę działkowej wspólnoty, która jest podstawą funkcjonowania i rozwoju każdego ROD. Tak licznie obecna grupa działkowców stanowi potwierdzenie owej wspólnoty.

Oczywiście nie byłoby tej działkowej rodziny, gdyby nie prężnie działający zarząd ROD i wspierające go osoby. Wręczono im specjalne puchary od Okręgu Świętokrzyskiego PZD, jako szczególne docenienie ich społecznej pracy.

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD