Konkurs „Ogród w moim najlepszym wydaniu” ogłoszony przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Serdecznie zachęcamy działkowców z Ostrowca Świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pn. „Ogród w moim najlepszym wydaniu”.

Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych działek zlokalizowanych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w trzech kategoriach tematycznych:

– najsmaczniejszy ogród owocowo-warzywny;

– najpiękniejszy ogród kwietny;

– najpiękniejsza infrastruktura działkowa.

Poniżej załączamy Regulamin konkursu wraz z wzorem karty zgłoszenia. Termin składania zgłoszeń (za pośrednictwem e-mail lub osobiście w sekretariacie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego) upływa 21 sierpnia br. o godz. 9.00.