Ogłoszenie o konsultacjach społecznych „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”

Edit: konsultacje społeczne przedłużone zostały do dnia 5 grudnia br.

W dniu 14.11.2023r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich wraz z Miastem Kielce ogłosiły początek konsultacji społecznych dotyczących realizowanej inwestycji polegającej na budowie wschodniej obwodnicy Kielc. Projekt koncepcji przebiegu obwodnicy w trzech wariantach wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag jest dostępny na stronie:

Dla ułatwienia pod niniejszą informacją publikujemy bezpośredni link do każdej z koncepcji przebiegu obwodnicy oraz do formularza opinii.

Swoje uwagi zgłaszać można do dnia 28.11.2023r., przesyłając je na adres: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce lub pocztą elektroniczną na skrzynkę: WOKKielce@gmail.com.

Inwestycja ta ma wielkie znaczenie dla działkowców i PZD, gdyż jej planowany przebieg narusza, w zależności od danego wariantu i w różnym stopniu, tereny rodzinnych ogrodów działkowych: ROD im. Żeromskiego w Kielcach, ROD im. Staszica koło „Relaks” w Mójczy oraz narożnik ROD „Hortensja” w Woli Kopcowej.

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach wraz z zarządami ROD prosi działkowców o zapoznanie się z ww. planami i wzięcie udziału w konsultacjach społecznych. Organy PZD oczywiście także wystosują ze swej strony uwagi mające na celu zapewnienie możliwie najmniej dotkliwego przebiegu obwodnicy wschodniej Kielc i tym samym jak najszersze zabezpieczenie interesów działkowców i ROD. Te same uwagi oraz stanowiska przedstawione zostaną przez Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach również bezpośrednio właściwym instytucjom, w tym Prezydentowi Miasta Kielce oraz przedstawicielom Świętokrzyskiego Zarządu Dróg.

Linki do poszczególnych wariantów przebiegu inwestycji oraz do formularza opinii:

file:///D:/Orientacje/Orientacja_Wariant%201.pdf

file:///D:/Orientacje/Orientacja_Wariant%202.pdf

file:///D:/Orientacje/Orientacja_Wariant%203.pdf

file:///D:/Formularz%20do%20opiniowania.pdf