Konsultacje społeczne ws. wschodniej obwodnicy Kielc – zebranie w Masłowie

W dniu 23 listopada br. w szkole podstawowej w Masłowie zorganizowane zostało spotkanie, mające na celu szczegółowe przedstawienie proponowanych koncepcji budowy wschodniej obwodnicy Kielc oraz danie możliwości wypowiedzenia się na ten temat osobom najbardziej zainteresowanym, m.in. mieszkańcom gminy Masłów czy też działkowcom.

Na zebraniu obecne było szerokie gremium przedstawicieli parlamentu, samorządów oraz instytucji, m.in. Poseł Marzena Okła-Drewnowicz, Poseł Lucjan Pietrzczyk i Poseł Rafał Kasprzyk, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzy Wrona oraz przedstawiciele Rady Gminy Masłów i jej Wójt Tomasz Lato, a także przedstawiciel Rady Miasta Kielce i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obecni byli także projektanci przebiegu obwodnicy – przedstawiciele biura Neotrans.

W konsultacjach, obok bardzo dużej liczby mieszkańców, udział wzięli oczywiście przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach oraz Ogrodów: ROD im. Żeromskiego w Kielcach, ROD „Hortensja” w Woli Kopcowej i ROD im. Staszica koło „Relaks” w Mójczy.

Po przedstawieniu koncepcji przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc przez projektantów, wszyscy zebrani dali wyraz ogromnemu oporowi społecznemu, z jakim spotykają się te propozycje. Mieszkańcy, ale i przedstawiciele samorządu oraz parlamentarzyści jasno wypowiedzieli się przeciwko wszystkim trzem proponowanym koncepcjom. Głos zabrali także Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Edward Galus oraz prezes ROD „Hortensja” Pani Irena Misiek, którzy również sprzeciwili się tak zaprojektowanemu przebiegowi obwodnicy. Co ważne – także wielu obecnych mieszkańców z życzliwością wypowiadało się w kwestii ROD, również nie godząc się na tak wielką ingerencję w ogrody działkowe, pełniące bardzo ważne funkcje przyrodnicze i społeczne.

Co trzeba podkreślić, w wyniku konsultacji wypracowano koncepcję powstania czwartego wariantu, który przebiegał będzie w większym oddaleniu od miasta Kielce i nie będzie w tak ogromnym stopniu ingerował w istniejącą zabudowę, strukturę miejscowości i rodzinne ogrody działkowe. Rozmowy w tej sprawie mają być prowadzone na wszystkich szczeblach władzy, a także oddolnie – przy udziale mieszkańców, również zorganizowanych w większe grupy inicjatywne.

Wydaje się, że po zebraniu można spojrzeć na kwestię wschodniej obwodnicy Kielc z nieco bardziej optymistycznej perspektywy. Wydaje się, że przy tak dużym oporze zarówno ze strony mieszkańców, działkowców, jak i polityków – żadna z proponowanych na dzień dzisiejszy koncepcji nie ma szans na realizację. Konsultacje społeczne w dalszym ciągu jednak trwają, dlatego nie należy zaniechać możliwości przedłożenia swojej opinii na odpowiednim formularzu, który znaleźć można również w poprzedniej informacji Okręgu.

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD