Nowe siedziby dla zarządów ROD w Okręgu Świętokrzyskim PZD

Działalność rodzinnych ogrodów działkowych obok codziennych spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem, to także kroki nakierowane na prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji ogrodowej z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy RODO oraz zapewnienie właściwych warunków pracy społecznej dla organów ogrodowych – zarządu i komisji rewizyjnej.

W powyższy proces wpisują się także świętokrzyskie ogrody działkowe, a wśród nich ROD „Źródełko” w Skarżysku Kamiennej oraz ROD „Stokrotka” w Sędziszowie. W obu ogrodach tamtejsze zarządy przy akceptacji i pomocy swoich działkowców, podjęły decyzję o budowie swoich nowych siedzib. Dotychczasowe bowiem pomieszczenia z uwagi na swój wiek, zatraciły podstawowe funkcje.

ROD „Źródełko” Skarżysko – Kamienna

Zarząd tego Ogrodu podjął w minionym roku decyzję o budowie siedziby, która stanie się miejscem pracy organów ogrodowych, w tym liczącym ponad 100 działek Ogrodzie.

Wymiernym wsparciem – zdaniem prezesa ROD Pani Aurelii Krajewskiej – była dotacja z Jednostki Krajowej PZD, która uzupełniła już posiadane środki ogrodowe i partycypację działkowców w kosztach zadania. Jak wynika ze stanowiska działkowców wyrażanego podczas ostatniego walnego zebrania, konieczność posiadania odpowiedniego budynku, to także bezpieczeństwo Ogrodu w odniesieniu do obowiązujących regulacji ustawy o ochronie danych osobowych. Nowy obiekt o powierzchni 35 m² wkomponował się w pełni zagospodarowany ROD i jest jednocześnie kolejną cegiełką podnoszącą stan infrastruktury ogrodowej.

ROD „Stokrotka” Sędziszów

Działkowcy z tegoż Ogrodu z uwagi na jego wielkość (ponad 300 działek) podjęli na walnym zebraniu decyzję o budowie obiektu, który spełniać będzie funkcję pomieszczeń dla zarządu ale i służyć będzie samym działkowcom.

Przystępując do gromadzenia środków finansowych, zarząd ROD wsparł się dotacją z Funduszu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD oraz dotacją lokalnego samorządu. Pozyskano środki od Burmistrza Sędziszowa oraz Starosty Jędrzejowskiego.

Nowa siedziba zdaniem działkowców z Ogrodu jest wynikiem ich mobilizacji i wyrazem tego, że wspólnymi dążeniami można osiągnąć zamierzony cel.

 Jan Stańczyk

 Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach