Narada szkoleniowo-instruktażowa dla prezesów ROD z Okręgu Świętokrzyskiego PZD

W dniu 01.03.2023r. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyła się pierwsza z tegorocznych narad szkoleniowo-instruktażowych dla prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego. Uczestniczyło w niej ponad dwudziestu zaproszonych gości. Podział uczestników na mniejsze grupy, wynika nadal z troski o zdrowie jak najszerszej liczby członków aktywu biorących udział w spotkaniach. Obecna pora roku nadal sprzyja bowiem różnym infekcjom, przed którymi warto się chronić. Tematyka narady była obszerna i dotykała wielu istotnych kwestii, żywo interesujących przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych.

Naradę poprowadził prezes Okręgu Edward Galus oraz dyrektor biura Okręgu Jan Stańczyk. Pierwszym z tematów była oczywiście tegoroczna kampania walnych zebrań ROD. W związku z faktem przedłużenia kadencji organów PZD – zmieniła ona swój charakter ze sprawozdawczo-wyborczej na sprawozdawczą. Omówione zostały wytyczne do przeprowadzenia WZ ROD, a także wzory uchwał niezbędnych do podjęcia przez ten organ. Przedyskutowano także najczęściej pojawiające się podczas zebrań problemy i zagadnienia.

Kolejnym bardzo istotnym tematem omówionym przez dyrektora biura był konkurs grantowy ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Po raz kolejny przybliżono założenia konkursu i możliwe do realizacji w ramach projektu działania. Przedstawiono ROD, które wzięły udział w konkursie oraz zadania, które zdecydowały się zrealizować za pozyskane granty. Wskazano także na stopień realizacji grantów w poszczególnych ogrodach.

Dyrektor biura omówił również nowelizację ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i działalność Polskiego Związku Działkowców w tym zakresie, a także skutki nowelizacji dla działkowców i ROD.

Tradycyjnie już omówiono zagadnienie regulacji stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz aktualnego stanu roszczeń do terenów ROD na obszarze województwa świętokrzyskiego, temat ogrodów w dokumentacji planistycznej gmin – miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium i ewentualnych zagrożeń dla części ROD z tytułu zapisów w powyższej dokumentacji w zakresie poszczególnych samorządów.

Z tematów prawnych pojawiło się m.in. prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD w działalności ogrodów i ich organów, wykorzystywanie majątku Związku czy też zasady prowadzenia inwestycji w ROD i zasady przydzielania oraz rozliczania dotacji z Funduszu Rozwoju ROD.

Ostatnie dwa tematy – wdrażanie programu finansowo-księgowego DGCS PZD System oraz działalność Ośrodka Finansowo-Księgowego w Okręgu Świętokrzyskim omówiła główna księgowa Okręgu Pani Anna Balasińska.

Po wyczerpaniu wszystkich tematów porządku obrad narady rozpoczęła się dyskusja. Prezesi mieli liczne pytania dotyczące całego spektrum zagadnień szkolenia i otrzymali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich problemy.

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD