Narada i szkolenie SSI w Okręgu Świętokrzyskim

W dniu 16.03.2023 r. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się szkolenie i narada, w której uczestniczyło 35 społecznych instruktorów SSI. Otwierając szkolenie Prezes Okręgu przedstawił zadania i cele działania SSI we właściwym zagospodarowaniu ROD i działek, przede wszystkim w formie pomocy działkowcom w prawidłowym prowadzeniu upraw roślin na działkach. Przedstawił też krótko programy prowadzone przez Związek i przypomniał, że celem SSI jest propagowanie ich w Ogrodach. Zwrócił też uwagę na to, jak ważne jest rozprowadzanie wydawnictw działkowych. SSI włącza się także w przeglądy działek i organizowanie konkursów prowadzonych przez Ogrody i Okręg.

Po tym wstępie odbył się wykład instruktora z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Ogrodniczy w Sandomierzu na temat: Odmiany warzyw do uprawy na działkach. Wykładowczyni przedstawiła odmiany poszczególnych gatunków. Omówiła ich wymagania uprawowe, zalety przedstawianych odmian do uprawy przez działkowców. W dyskusji działkowcy przedstawiali problemy z ochroną uprawianych warzyw przed chorobami i szkodnikami, a prelegentka instruowała jak te problemy rozwiązywać.

Drugi wykład dotyczył ochrony roślin sadowniczych na działkach. Wykładowca zwrócił uwagę na dobór odpowiednich odmian i właściwe ich prowadzenie dla ochrony: odporność genetyczna, cięcie i prześwietlanie). Prelegent omówił zagrożenia chorobami oraz szkodnikami poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych, terminy i środki do stosowania w ochronie. Zwrócił uwagę na stosowanie pułapek fermonowych, środków mechanicznych, bakteryjnych.

Uczestnicy szkolenia prócz nabytej wiedzy otrzymali też najnowsze wydawnictwa działkowca oraz cebulki do wiosennego wysadzenia na działkach.

Należy sądzić, że członkowie SSI przez swoją działalność w poszczególnych Ogrodach przyczynią się do właściwego użytkowania działek, będą pomocą dla działkowców w rozwiązywaniu problemów z prowadzeniem różnorodnych upraw na działkach.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD

w Kielcach