Komunikat Krajowego Zarządu PZD

Wszystkie jednostki PZD od 1 stycznia 2020 r. muszą posiadać  indywidualny  numer rachunku podatkowego tzw. „mikrorachunek”.  Zgodnie z wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów  zmianami, od 1 stycznia 2020 roku przelewy do Urzędu Skarbowego będą realizowane na nowych zasadach. Obecnie obowiązujący system, w którym  podatek płacony jest na konto właściwego urzędu skarbowego będzie funkcjonował tylko do końca grudnia  2019 r.

Już dziś każdy ROD może pobrać ze strony Ministerstwa Finansów nr swojego mikrorachunku. W celu pobrania należy  wejść na stronę  internetową  Ministerstwa Finansów –  gov.pl, następnie wybrać zakładkę podatki.gov.pl generator mikrorachunku,  w następnym kroku podać identyfikator podatkowy – w przypadku ROD zaznaczamy NIP i wpisujemy numer NIP ogrodu, w kolejnym kroku wybieramy przycisk Generuj i pokazuje się przypisany do danego nr NIP  Mikrorachunek podatkowy: PL………….

Nowy mikrorachunek będzie na stale przypisany do danego ROD, niezależnie od miejsca siedziby. Składa się z 26 cyfr, w tym kodu kraju (PL).

Mikrorachunek można też uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym. Nie trzeba składać żadnych wniosków, gdyż numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie. Nie wymaga też żadnych opłat. Co istotne, w przypadku nie zapisania numeru można go w każdej chwili pobrać ponownie.

Należy pamiętać, że Ministerstwo Finansów ostrzega przed korzystaniem z innych niż MF stron internetowych oraz  numerów kont otrzymanych SMS-em lub mailem, gdyż może to być próba wyłudzenia.

Krajowy Zarząd PZD,  Warszawa 13.12.2019 r.