Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

Po dokonaniu oceny codziennych telefonicznych dyżurów pełnionych Okręgach PZD i jednostce krajowej PZD wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 w dniu 24 września 2020 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 259/2020 w sprawie zmiany funkcjonowania dyżurów telefonicznych w Okręgach PZD oraz jednostce krajowej PZD.

Z uwagi na zmniejszające się zapotrzebowanie na telefoniczne porady prawne związane m.in. z kończącym się sezonem działkowym, KZ PZD postanowił o:

* odwołaniu codziennych telefonicznych dyżurów pracowników merytorycznych biur Okręgów PZD oraz biura jednostki krajowej PZD i

* przywróceniu telefonicznych dyżurów prawnych funkcjonujących do 22 kwietnia 2020 r.

Tak więc, od 1 października 2020 r. telefoniczne dyżury prawne będą odbywały się:

1)    w jednostce krajowej PZD:

  • w każdą środę w godz. 10-13 i będą obsługiwane przez radców prawnych Okręgów PZD, pod numerem telefonu: (22) 101 34 54,
  • w każdy piątek w godz. 10-15 i będą obsługiwane przez prawników i radców prawnych jednostki krajowej PZD, pod numerem telefonu: (22) 101 34 54.

2)    w Okręgach PZD – zgodnie z poniższym harmonogramem zamieszczanym również na stronach Okręgów PZD i będą obsługiwane przez prawników i radców prawnych Okręgów PZD.

Zachęcamy wszystkich działkowców, członków zarządów ROD, komisji rewizyjnej ROD oraz osób ubiegających się o działkę w ROD do korzystania z tej nieodpłatnej pomocy prawnej!

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 29 września 2020 r.