Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „ROD 40-Lecia PZD”

Komunikat Krajowego Zarządu PZD

z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia

konkursu krajowego pn. „ROD 40-Lecia PZD”

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 r. zdecydował o ogłoszeniu konkursu krajowego pn. „ROD 40-Lecia PZD”. Konkurs jest częścią uroczystych obchodów Jubileuszu 40-lecia powstania PZD i przeznaczony jest dla wszystkich ogrodów zrzeszonych w PZD. Organizatorem konkursu jest Krajowy Zarząd PZD.

Celem konkursu jest wyróżnienie  ROD, które w swojej działalności przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tradycji ogrodów działkowych w Polsce, a także realnie promują znaczenie i rolę ruchu działkowego i PZD w społeczeństwie poprzez m.in. wdrażanie programów PZD – w szczególności „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”, „Otwartego program klimatycznego PZD” oraz „Programu bioróżnorodności na działkach w ROD”.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje właściwy Okręgowy Zarząd PZD, który przekazuje prawidłowo wypełniony i podpisany przez zarząd ROD formularz zgłoszenia do Konkursu Krajowego „ROD 40-lecia PZD”, uzupełniony o opinię własną Okręgowego Zarządu PZD nt. ROD.  Oznacza to, iż zarząd ROD, aby zgłosić ogród do konkursu składa do właściwego ze względu na położenie ogrodu Okręgu PZD prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia wraz z dokumentacją fotograficzną.

„Regulamin konkursu krajowego ROD 40-lecia PZD” oprócz tradycyjnej formy zgłoszenia za pośrednictwem poczty, dopuszcza możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją fotograficzną drogą elektroniczną, na adres e-mail: konkurs.rod40leciapzd@pzd.pl.Termin zgłoszeń do konkursu upływa dnia 20 sierpnia 2021 r.  

Dla laureatów konkursu Krajowy Zarząd PZD wyznaczył atrakcyjne nagrody:

  • 10 najlepszych ROD otrzyma tytuł „ROD 40-lecia PZD”, dyplom, puchar oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł. Nagrodzone ROD otrzymają również tablice pamiątkowe;
  • kolejnym 20 ROD przyznane będą wyróżnienia, dyplomy, puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł;

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.  

Lista nagrodzonych i wyróżnionych ROD opublikowana zostanie na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Krajowy Zarząd PZD

Załączniki:

  1. Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 182/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „ROD 40-lecia PZD”;
  2. Regulamin konkursu;
  3. Formularz zgłoszeniowy.