Kolejny rok dotacji Gminy Kielce dla kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych

Rok bieżący jest już trzecim z kolei, kiedy Rada Miasta Kielce postanowiła o przyznaniu środków na dotacje celowe dla ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie miasta.

W 2020 r. na remonty i modernizację infrastruktury ogrodowej przeznaczono z gminnego budżetu kwotę 100 tysięcy złotych.

W ramach tychże środków rodzinne ogrody działkowe podejmą zadania inwestycyjne nakierowane przede wszystkim na dokończenie systemu monitoringu ROD, remonty ogrodzeń zewnętrznych, zagospodarowanie terenów ogólnego użytku czy modernizacja ogrodowej sieci energetycznej. Większa część z inwestycji podyktowana jest zwiększeniem stanu bezpieczeństwa działkowców ale i osób trzecich odwiedzających ogrody działkowe.

Wskazać należy, że na przestrzeni ostatnich 3 lat, ogólna kwota dotacji Gminy Kielce z przeznaczeniem dla 17 ogrodów, wyniosła aż 2 miliony 100 tysięcy złotych!

Z tak pozyskanych środków udało się wykonać wiele podstawowych inwestycji, których działkowcy nie byliby wstanie sfinansować jedynie ze swoich funduszy.

Dzięki otrzymanym dotacjom oraz posiadanym środkom własnym, wykonano łącznie kilkanaście kompleksowych zadań tj. budowa sieci energetycznej, sieci wodociągowej, remont domów działkowca czy budowa ogrodzenia zewnętrznego.

Każda z inwestycji w sposób wymierny wpłynęła na jakość użytkowanych działek w danym ogrodzie ale też wpisała się w jeszcze większe zainteresowanie ogrodnictwem działkowym wśród mieszkańców miasta.

Pozostaje mieć nadzieję, że także w latach następnych, kielecki samorząd dostrzegał będzie potrzeby ROD, co przełoży się na kontynuację wsparcia finansowego ogrodowych inwestycji. Doposażone zaś w niezbędną infrastrukturę ogrody, jeszcze lepiej wpiszą się w tak oczekiwany dziś niemal powszechnie proces rozwoju ogrodnictwa działkowego.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD