Kolejna umowa na grant podpisana!

W dniu 20 stycznia br. w siedzibie Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach podpisano kolejną już umowę w ramach konkursu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Proces aplikowania o środki skutecznie przeszedł tym razem ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podpisana umowa jest ósmą z terenu województwa świętokrzyskiego.

Już teraz czekamy na ogłoszenie kolejnej, listopadowej listy rankingowej konkursu. W odniesieniu do tej transzy naboru, proces kontroli formalnej oraz merytorycznej przeszły kolejne cztery ROD i oczekują one na pozytywną informację o przydziale wnioskowanych kwot.

W ramach wszystkich VII etapów konkursu, z terenu Okręgu Świętokrzyskiego PZD złożono skutecznie 12 wniosków na łączną kwotę 870 tys. zł.

Wskazać należy, że każda forma finansowego wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych jest zawsze wyjątkowo cenna i ważna. Zrealizowane zadania inwestycyjne służą bowiem nie tylko samym działkowcom z danych ROD ale i członkom społeczności lokalnej, z którymi ogrody działkowe są nierozerwalnie związane.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD