Kandydatka na Prezydenta Kielc z odwiedzinami u kieleckich działkowców

W dniu 14 kwietnia br. na terenie dwóch kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych: „Zacisze I” oraz „Zacisze II”, odbyło się spotkanie kandydatki na stanowisko Prezydenta Miasta – Pani Agaty Wojdy z tutejszymi użytkownikami działek.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

W trakcie prowadzonych rozmów wybrzmiały najważniejsze dla działkowców tematy i deklaracje. Mowa była bowiem o zachowaniu rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie Kielc w przyszłym planie ogólnym gminy. Taka deklaracja jest wyjątkowo cenna w obliczu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wydanego do niej rozporządzenia.

Umieszczenie ogrodów w dokumentacji planistycznej daje bowiem realne i silne podstawy do optymistycznego spojrzenia w przyszłość i planowania szeroko rozumianej strony inwestycyjnej w każdym z ROD.

Drugim niezwykle ważnym tematem była kwestia zachowania dotychczasowej tradycji w zakresie zabezpieczania środków finansowych z budżetu miasta Kielce na dotacje celowe dla ogrodów. Każda pomoc ze środków zewnętrznych jest wyjątkowo cenna, gdyż pozwala na większy zakres zadań realizowanych dla poprawy ogrodowej infrastruktury. Możliwość dalszego pozyskiwania dotacji wraz z deklaracją zachowania ogrodów w dokumentach planistycznych gminy, warte są odnotowania i podkreślenia, gdyż wymiernie wpływają na przyszłość 17 kieleckich ROD i blisko 7 tysięcy działkowych rodzin.

Obie deklaracje Pani Agaty Wojdy wpisują się także w jej dotychczasową działalność jako wiceprezydenta Kielc, w którego kompetencjach znajdowały się także rodzinne ogrody działkowe.

Jan Stańczyk

dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach