Jubileusz 65 – lecia ROD „Kolejarz” w Skarżysku – Kamiennej

Czas płynie niezwykle szybko… To już 65 lat istnienia „Kolejarza” – jednego ze skarżyskich ogrodów działkowych, który jednocześnie jest jednym z najstarszych w całym województwie świętokrzyskim.

Mimo, że Ogród zlokalizowany jest jedynie na niecałych 3 ha, dzięki silnie związanej ze sobą społeczności ogrodowej udało się przygotować wyjątkowe obchody ogrodowych urodzin.

W gronie zaproszonych gości, którzy zaszczycili w dniu 8 września br. obchody 65 – lecia ROD znaleźli się:

– Pan Konrad Kröning – Prezydent Miasta Skarżysko – Kamienna

– Pan Andrzej Brzeziński – Zastępca Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna

– Ksiądz kan. Marian Mężyk – Parafia pw. Św. Brata Alberta

– Ksiądz Artur Fura – Proboszcz Parafii pw. Św. Brata Alberta

Uroczyste świętowanie rozpoczęto od odśpiewania hymnu związkowego.

Każdy jubileusz, także oczywiście i ten, był doskonałą okazją do podziękowań licznej grupie zasłużonych dla Ogrodu i stowarzyszenia ogrodowego PZD działkowców – docenienia rzeszy osób, które tworzyły ROD „Kolejarz”, i przez kolejne lata dbały o jego ustawiczny rozwój.

Wręczono odznaczenia związkowe wszystkich szczebli, okolicznościowe puchary i dyplomy. Przedstawiciel Okręgu na ręce prezesa ROD przekazał także okazałe puchary jubileuszowe: od Prezesa PZD i Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego.

Tegoroczni laureaci konkursu „Wzorowa Działka Roku 2018” na szczeblu województwa świętokrzyskiego również otrzymali pamiątkowy puchar wraz z nagrodami rzeczowymi.

Prezydent Miasta w skierowanym do zgromadzonych wystąpieniu, gratulował pięknego jubileuszu, wskazując na dalszą troskę o funkcjonowanie Ogrodu co najmniej do stu lat!

Docenił ludzką pasję i zaangażowanie w działkowej pracy, która niesie także wymierne korzyści dla Miasta i jego mieszkańców, w szczególności jego środowiska naturalnego.

Niezwykle ważną dla Ogrodu informacją był fakt stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego do terenu ROD w 2007 r. na rzecz PKP S.A. W sytuacji uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, byt prawny i rzeczywisty Ogrodu wydaje się jeszcze bardziej klarowny, w szczególności z uwagi na pozyskanie przez PZD na mocy ustawy o ROD z 13.12.2013 r. decyzji o nabyciu prawa użytkowania dla całego Ogrodu.

Informacja ta oraz wcześniejsza deklaracja Prezydenta Miasta o bezsprzecznej woli zachowania ROD były z pewnością niezmiernie ważne dla zebranych działkowców. Znalazło to wyraz w licznych pytaniach kierowanych w tej materii w trakcie uroczystości do przedstawiciela Okręgu.

Całości jubileuszu dopełniła uroczysta msza święta sprawowana dnia następnego w tamtejszej parafii pw. Św. Brata Alberta w intencji wszystkich działkowców ROD „Kolejarz” i ich rodzin.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD