Jubileusz 65 – lecia ROD „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zwieńczeniem tegorocznych uroczystości ogrodowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego były obchody jubileuszowe w najstarszym ROD – „Hutnik”.

To już 65 lat od momentu, kiedy mieszkańcy Miasta mogą użytkować swoje działki na obszarze 4 ha przy ul. Parkowej.

Okres 65 lat to już ponad 2 pokolenia osób, które swoją pracą i społecznym wysiłkiem budowali obecny Ogród „Hutnik”, starając się o jak najlepszy poziom jego infrastruktury.

Dzień 6 października br. był ukoronowaniem jubileuszu i czasem doceniania wszystkich tych, którzy zapisali się w ogrodowej historii.

W trakcie uroczystych obchodów wręczono pamiątkowe dyplomy, puchary i odznaczenia związkowe, załączając do nich symboliczne upominki rzeczowe.

Na ręce Pani Ewy Krzysztofik – obecnego Prezesa ROD „Hutnik” przekazano okolicznościowe puchary – puchar Prezesa PZD oraz puchar Okręgu Świętokrzyskiego. Oba są wyrazem szczególnych podziękowań ze strony stowarzyszenia ogrodowego PZD dla każdego, kto na przestrzeni owych 65 lat dołożył swoją przysłowiową cegiełkę dla dobra Ogrodu i społeczności działkowej.

W gronie gości, którzy zaszczycili swoją obecnością jubileusz ROD, był Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pan Jarosław Górczyński.

Obecność Pana Prezydenta jest potwierdzeniem bardzo dobrych relacji na linii Gmina Ostrowiec Św. – PZD i jest widocznym wyrazem doceniania roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego nie tylko dla samego miasta, ale także jego mieszkańców.

Wymiernym efektem współpracy jest m. in. skuteczny proces regulacji stanu prawnego części ostrowieckich ROD (art. 75 i 76 ustawy o ROD) oraz sukces w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego – przyznana kwota 150 tys. zł na remonty i budowę infrastruktury ogrodowej.

Relację z uroczystości 65 – lecia przeprowadziły lokalne media, w szczególności gazeta „Echo Dnia”.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD