Jubileusz 40-lecia ROD „Źródełko” w Skarżysku-Kamiennej

W minioną sobotę ROD „Źródełko” w Skarżysku-Kamiennej obchodził okrągły jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Z tej okazji zarząd ROD zorganizował w jednym ze skarżyskich lokali obchody, na które zaproszeni zostali wszyscy chętni działkowcy. Przy wspólnym stale zebrało się ponad 60 użytkowników działek ROD „Źródełko”, a także zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Pani Marzena Okła-Drewnowicz, Dyrektor biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD Jan Stańczyk oraz st. inspektor ds. terenowo-prawnych Okręgu Anna Pańczyk.

Uroczystości rozpoczęły się od przypomnienia przez prezes ROD Panią Aurelię Krajewską historii Polskiego Związku Działkowców oraz samego ROD „Źródełko” i jego mniejszego koła – ROD „Malinka”. Następnie najbardziej zasłużeni oraz najdłużsi stażem działkowcy uhonorowani zostali złotymi i srebrnymi odznakami „Zasłużony działkowiec”, okolicznościowymi pucharami oraz dyplomami. Są to zawsze bardzo miłe i wzruszające chwile, w których wyraźnie czuć więź łączącą działkowców z ich pasją i dorobkiem. Następnie dyrektor biura Okręgu Świętokrzyskiego Jan Stańczyk na ręce prezes ROD wręczył puchar z okazji 40-lecia ROD od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz puchar od Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach. W słowach skierowanych do zebranych działkowców podziękował im za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie Ogrodu oraz Polskiego Związku Działkowców, jednocześnie życząc kolejnych lat pielęgnowania idei ogrodnictwa działkowego. W następnej kolejności głos przejęła Poseł na Sejm Pani Marzena Okła-Drewnowicz. Doceniła ona zaangażowanie działkowców w kultywowanie tradycji działkowych oraz wieloletni dorobek zarówno ROD „Źródełko”, jak i Polskiego Związku Działkowców. Głos zabrał również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Pan Andrzej Sitarski, który przypomniał nazwiska osób mających wkład w powstanie i rozwój Ogrodu przed laty. Część oficjalna zakończyła się miłym akcentem w postaci niespodzianki przygotowanej przez działkowców dla prezes ROD, którzy wręczyli jej pięknie oprawione satelitarne zdjęcie terenów ROD „Źródełko” i „Malinka”.

Działkowcy wspólnie bawili się i integrowali do późnych godzin wieczornych. Wszyscy zgodnie życzyli sobie ponownego spotkania na kolejnym jubileuszu – 50-lecia ROD.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD