Jędrzejowskie Ogrody ze wsparciem finansowym Rady Miasta

            W dniu 29 grudnia 2020r. w Jędrzejowie odbyła się sesja Rady Miasta Jędrzejów, podczas której głosowano nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jędrzejów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Głosowanie to było efektem długotrwałych starań ze strony przede wszystkim członków zarządu ROD im. Św. Barbary, którzy od wielu już miesięcy przedstawiali burmistrzowi i radnym Jędrzejowa zalety płynące dla mieszkańców ze strony ogrodnictwa działkowego oraz zadania, jakie należy wykonać dla rozwoju i jeszcze większego uatrakcyjnienia Ogrodów. Było także odpowiedzią na wystosowane jeszcze w ubiegłym roku pismo ze strony Okręgu w zakresie zapotrzebowania na działki i rozwój ROD w tejże społeczności lokalnej.

            Rada Miasta przewidziała możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie ROD do 50% jej planowanych kosztów, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł. Dany Ogród może ubiegać się o dotację raz na trzy lata.

            Na terenie Jędrzejowa funkcjonują trzy rodzinne ogrody działkowe: im. Św. Barbary, „Tulipan” oraz „Bajka”, w których działki użytkuje łącznie blisko 400 działkowców wraz z rodzinami. Jest to zatem duży sukces całej społeczności jędrzejowskich działkowców, zwłaszcza zaś inicjatorów i osób szczególnie aktywnych podczas rozmów z przedstawicielami miejskich władz. Tym samym Jędrzejów dołączył do stale poszerzającej się listy miast, które wspierają ogrodnictwo działkowe i wychodzą naprzeciw rozwojowi oraz potrzebom działkowców. W województwie świętokrzyskim znajdują się na niej m.in. Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Staszów, Sędziszów, Końskie, Włoszczowa, Nowiny, Małogoszcz czy Kazimierza Wielka.

                                                           Anna Pańczyk

                                                           St. Inspektor ds. terenowo – prawnych