Dotacja dla kieleckich ROD zabezpieczona w budżecie miasta

Rok 2021 rozpoczął się bardzo dobrą informacją dla kieleckich ROD. Tutejsza Rada Miasta przyjęła niedawno uchwałę budżetową. Podobnie jak przez 3 ubiegłe lata, tak i teraz Miasto postanowiło wesprzeć finansowo Ogrody, w których działki uprawia blisko 7 tysięcy mieszkańców Kielc wraz z bliskimi. W tym roku radni miejscy zadecydowali o zabezpieczeniu na potrzeby inwestowania w infrastrukturę ogrodową kwoty 500 tysięcy złotych. Jest to tym bardziej godne docenienia w dzisiejszych czasach, które są dla nas wszystkich tak trudne z uwagi na wciąż trwającą epidemię. Już dziś kieleckie ROD powinny zastanawiać się nad kolejnymi inwestycjami i remontami, które będzie można sfinansować dzięki pomocy z Urzędu Miasta Kielce.

Do tej pory ze wsparcia finansowego skorzystało 14 kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych. Dzięki tym środkom udało się m.in. zbudować lub wyremontować ogrodowe sieci wodociągowe, zbudować sieci energetyczne, zainstalować monitoringi, wybudować bądź wymienić ogrodzenia czy też wyremontować i zmodernizować świetlice ROD.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo – prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD