Dwa plony z jednej grządki

Przy odpowiednim terminie siewu i sadzenia określonych gatunków i odmian warzyw, z jednej grządki można uzyskać w jednym sezonie uprawy aż dwa plony. Poniżej przedstawiam przykłady podobnego siewu ze swojej działki.

Warzywa, których uprawę rozpoczęto wczesną wiosną to wysiany około połowy marca groch łuskowy i wysadzona również w tym terminie dymka cebuli, a także wysiana na początku maja fasola szparagowa.

Inne stanowiska do drugiego rzutu uprawianych warzyw to grządka po zlikwidowanych po zbiorze truskawkach oraz miejsce po wykopanym na początku lipca czosnku ozimym. Nadmienię, że wiosenne wysiewy i nasadzenia są przykrywane na okres 3-4 tygodni agrowłókniną w celu przyspieszenia wschodów i wzrostu uprawianych roślin.

Kolejność wykonywanych czynności i obecna faza wzrostu.

Po grochu łuskowym i zebraniu ostatnich strąków w końcu czerwca do wyłuskania świeżych nasion, posiano burak ćwikłowy odmianę Moulin Rouge . Przy początkowym wzroście przerywane rośliny z gęstego wschodu wykorzystano na botwinę, a aktualnie rosną one do zbioru korzeni.

Na grządce po cebuli dymce wysiano po jednym rzędzie trzy odmiany fasoli szparagowej: Golden Teepee, Ferrari, Laurina – gdy z jednej odmiany kończy się już zbiór strąków, wówczas przypada pełnia zbiorów drugiej odmiany, trzecia zaś jest w fazie początku wiązania strąków.

Po zabranych z fasoli szparagowej strąkach pod koniec lipca wysadzono z kolei rozsadę sałaty dębolistnej Querido – o różnej wielkości roślin – w przyszłym tygodniu będzie można rozpocząć zbiór tych bardziej wyrośniętych.

Po czteroletniej uprawie zlikwidowano grządkę z truskawkami i wysiano na tym miejscu jeden rząd pietruszki naciowej (odmiana Festiwal) i dwa rzędy marchwi Bolero F1- jest to bardzo dobra odmiana, która szybko wytwarza i wybarwia korzeń.

Na grządce po czosnku ozimym wysadzono rozsadę kalarepki Wener Blauwe- niektóre rośliny już są zebrane, inne nadają się do zbioru, a pozostałe właśnie dorastają. Posadzono również jarmuż odmiany Scarlet- można już podrywać liście, ale jest on przewidziany do użycia w kuchni późną jesienią i zimą.

Wysiewy i nasadzenia drugiego rzutu warzyw prowadzono na działce w pierwszej połowie lipca, sałatę wysadzono pod koniec lipca. Wcześniej przygotowano rozsady sałaty, kalarepki i jarmużu. Nasiona sałaty wysiano w połowie lipca, a kalarepki i jarmużu na przełomie II-ej i III – ej dekady czerwca.

Nasiona wysiano do doniczek niskich ale szerokich (po chryzantemach)  i rozpikowano do wielodoniczek wypełnionych substratem torfowym do warzyw.

Przygotowanie stanowiska –  jarmuż i kalarepkę wysadzono po czosnku ozimym, którego grządka była jesienią ubiegłego roku nawieziona obornikiem,  tak jak i miejsce na fasolę po cebuli; grządkę pod sałatę przed jej wysadzeniem nawieziono z kolei kompostem. Grządki przed wysiewem buraków, pietruszki liściowej i marchwi oraz wysadzeniem kalarepki i jarmużu, zasilono dawką startową – nawozem wieloskładnikowym Azofoską w ilości około 2dkg na 1 m².

Zabiegi pielęgnacyjne – po wysiewie i wysadzeniu roślin glebę utrzymujemy w stałej wilgotności, aby umożliwić prawidłowe wschody roślin i przyjęcie rozsad. Odpowiednia wilgotność gleby potrzebna jest także w trakcie wzrostu roślin: sałata ma płytki system korzeniowy, dlatego potrzebuje stałej i równomiernej wilgotności podłoża, fasola potrzebuje dużo wody zwłaszcza w trakcie wiązania strąków, natomiast kalarepka nierównomiernie podlewana daje zdrewniałe i niesmaczne zgrubienia. Oczywiście stale odchwaszczamy uprawy, aby zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój uprawianych warzyw. Pamiętamy też, że wysiewając na początku lata warzywa typu marchew, fasola czy burak ćwikłowy, siejemy odmiany wczesne o krótkim okresie wegetacji tak, aby mogły wydać odpowiedni plon przed zimą. Tak postępując otrzymamy z tego samego miejsca dwa zbiory dwóch gatunków warzyw i intensywnie wykorzystamy uprawianą powierzchnię. Zapewniamy sobie do spożycia własne warzywa na jesień, a nawet zimę jak to ma miejsce w przypadku jarmużu.

Zdjęcia roślin i tekst z 10-11.09.2020 r.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD