Dotacje dla kieleckich ROD stały się faktem

 

W dniu 29 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta Kielce odbyło się uroczyste podpisanie umów na dotacje celowe dla kieleckich ogrodów działkowych. W gronie osób biorących w nim udział byli włodarze Miasta – Prezydent Kielc Pan Wojciech Lubawski, Zastępca Prezydenta Pan Czesław Gruszewski, Skarbnik Pani Barbara Nowak, przedstawiciele ogrodów oraz Okręgu Świętokrzyskiego.

W roku bieżącym w ramach przyznanych środków uda się przeprowadzić kilka, ważnych inwestycji ogrodowych. Przede wszystkim będą to remonty i budowy nowych sieci wodociągowych, budowa sieci energetycznej, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ROD, modernizacja domów działkowca czy monitoring terenu ogólnego Ogrodu. Podpisane z rodzinnymi ogrodami działkowymi umowy to wynik wcześniejszej uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi ROD.

W roku bieżącym łączna kwota zabezpieczonych przez Magistrat środków to milion złotych.

Wsparcie dla kieleckich ogrodów działkowych jest potwierdzeniem stanowiska Pana Prezydenta oraz Rady Miasta odniesieniu do ROD zlokalizowanych na terenie Kielc, jako miejsc wypoczynku i rekreacji dla kilku tysięcy mieszkańców.

W trakcie odbytej konferencji prasowej, Prezydent W. Lubawski po raz kolejny wskazał na rolę i znaczenie blisko 300 ha ogrodów działkowych dla krajobrazu miasta. Docenił ich funkcje społeczne, ekologiczne i środowiskowe. W jego ocenie przyznane wsparcie przyczyni się do podniesienia stanu ogrodowej infrastruktury i tym samym komfortu użytkowania działek przez poszczególnych działkowców. Ma on nadzieje, że przyznane dotacje będą pierwszym krokiem w zakresie dalszego wsparcia finansowego kieleckich ogrodów ze środków budżetowych Miasta.

W skierowanych do zebranych słowach, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Pan Edward Galus, podziękował w imieniu całej społeczności działkowej za wymierne wsparcie Gminy Kielce. Wskazał dodatkowo na niezmiernie ważną część polityki Miasta, nakierowaną w stronę seniorów. Przyznane w formie dotacji wsparcie, wpisuje się idealnie także i w ten aspekt społecznej aktywności samorządu.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD