„Czy ogródki działkowe mogą być dla wszystkich?”

W dniu 10 września br. w  Instytucie  Dizajnu w Kielcach odbyło się spotkanie na temat „Czy ogródki działkowe mogą być dla wszystkich?”

Spotkanie prowadziły Panie: Agnieszka Dragon oraz Agnieszka Dybowska z warszawskiego Stowarzyszenia Aktywności Miejskich SAM Rozkwit.

Panie przedstawiły różne formy aktywizowania działkowców z ogrodów warszawskich i społeczności lokalnych między innymi wspólne spacery po ogrodach i rozpoznawanie roślin, poznawanie owadów występujących na działkach, budowanie wspólnego kompostownika. Prowadzono tez różne zajęcia animacyjne na ogrodach dla dzieci tj. malowanie owadów, rozpoznawanie ptaków pojawiających się w ROD, przygotowywanie warzyw i owoców w różnych formach do ich późniejszego spożycia.

Celem opisanych wyżej inicjatyw było, przedstawienie możliwości przebywania na terenach ogrodów działkowych w szerszym zakresie społeczności z sąsiadujących osiedli.

Uczestniczący w spotkaniu prezes Okręgu Świętokrzyskiego wskazał, że dostępność terenów ogrodów dla mieszkańców wiąże się ściśle z bezpieczeństwem działkowców i prowadzonych na działkach upraw. Ogrody, które już dziś wyposażone są w oświetlone aleje oraz monitoring, mogą być w większym jeszcze stopniu dostępne dla społeczności lokalnej.

Ogrody w województwie świętokrzyskim są często udostępniane dla zorganizowanych grup. Coraz częściej dzieci z przedszkoli i szkól w pobliżu danego ROD zakładają wiosną budki lęgowe dla ptaków i poznają rozwijającą się roślinność. Powszechnieje tradycja prowadzenia na terenach ogrodów lekcji przyrody. Widoczną formą współpracy są spotkania organizowane z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami, zajmującymi się aktywizacją osób niepełnosprawnych.

W ogrodach działkowych spotykają się seniorzy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku, domy działkowca są udostępniane na różne imprezy i wydarzenia dla mieszkańców danej miejscowości.

Uczestniczący w spotkaniu działkowcy z kilku kieleckich ROD bardzo chwalili sobie możliwość spędzania czasu i pracy na działkach, spotkań w gronie rodziny i znajomych, a także podkreślali wagę uzyskiwanych ekologicznych plonów owoców i warzyw z przeznaczeniem dla siebie, ale również członków swoich rodzin – głównie najmłodszego pokolenia.

Dokonując podsumowania całego spotkania, zebrani na nim uczestnicy zgodzili się, że rodzinne ogrody działkowe są niezmiernie cenne nie tylko dla ich użytkowników, ale również społeczności lokalnej miast. Poszerzające się różnorakie formy współpracy ROD z podmiotami zewnętrznymi są dobitnym przykładem zakorzenienia się ogrodów w krajobrazie naszego kraju.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD