Coroczne szkolenie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej

W dniu 12.03.2019 r. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego odbyło się szkolenie Społecznej Służby Instruktorskiej z całego województwa. Przeprowadziły je Panie inspektor ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach – oddział ogrodnictwa w Sandomierzu wraz z Prezesem Okręgu Świętokrzyskiego PZD. Zostało ono podzielone na trzy części.

dav

W pierwszej części szkolenia Pani Małgorzata Miłek omówiła wartości odżywcze poszczególnych grup warzyw: liściowych, bobowatych, psiankowatych itp. oraz z podziałem kolorystycznym: warzywa białe, zielone, pomarańczowe itd., a następnie omówiła znaczenie dietetyczne warzyw rzadziej uprawianych (kard, karczoch, skorzonera, kukurydza cukrowa, seler łodygowy). Pani Małgorzata Miłek zaprezentowała także piramidę żywnościową, wyjaśniając przy tym ile, w jakich proporcjach i ilości powinno się spożywać owoców i warzyw, aby nasza dieta była prawidłowo zbilansowana. W tym kontekście przedstawiła również zebranym możliwości, jakie daje uprawa różnych gatunków warzyw w rodzinnych ogrodach działkowych. Na zakończenie prelegentka zaproponowała instruktorom skosztowanie różnorodnych gatunków warzyw, które wcześniej w ciekawy sposób przygotowała do degustacji, a z której szkoleni działkowcy chętnie skorzystali.

dav

Druga część szkolenia dotyczyła możliwości uprawy oraz wartości dietetycznych kilku gatunków roślin sadowniczych: aronii, jagody kamczackiej, derenia, świdośliwy, róży pomarszczonej. Kolejna prelegentka, Pani Wiesława Kaczorek omówiła wymagania uprawowe tych gatunków, odmiany występujące w sprzedaży, a przede wszystkim zawartość witamin i soli mineralnych w ich owocach. Podała również propozycje przetworów, jakie mogą zostać przyrządzone z opisywanych gatunków. W dyskusji, która później nastąpiła działkowcy dzielili się swoimi uwagami na temat uprawy i wykorzystania owoców z powyższych roślin.

dav

W ostatniej części szkolenia Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Edward Galus przedstawił opracowane przez Jednostkę Krajową PZD założenia Otwartego programu zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, z prośbą o wdrażanie go przez instruktorów SSI w Ogrodach.

W trakcie szkolenia instruktorzy SSI przedstawili wiele uwag na temat uprawy w ROD przeróżnych gatunków warzyw i roślin sadowniczych oraz ich wielorakiego wykorzystania konsumpcyjnego. Szkolenie wzbogaciło wiedzę instruktorów, którą powinni wykorzystać w swoich ROD dla dobra ogółu działkowców.

dav
dav

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD