XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD

Dziś (6 września) w Warszawie odbyło się XXX posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Eugeniusz Kondracki. Podczas obrad Krajowa Rada PZD przyjęła 6 uchwał i wypracowała 1 stanowisko.

Pierwszym omawianym punktem było sprawozdanie Krajowej Rady PZD za okres kadencji, które przedstawił prezes Eugeniusz  Kondracki.

„Ta kadencja była kadencją bardzo trudną i bardzo pracowitą. Oczekiwania wobec Związku były i są bardzo duże. Dlatego musimy reagować szybko i skutecznie. Należy podkreślić, że ta kadencja była bogata jeśli chodzi o opracowywanie i uchwalanie programów. To jest zupełnie nowa, ale bardzo potrzebna praktyka. Czasy się zmieniają, pojawiają się nowe potrzeby i Związek na nie reaguje. Rozwój Związku i Rodzinnych Ogrodów Działkowych tych działań wymaga” – powiedział podczas posiedzenia prezes PZD.                                                      

W dalszej części wystąpienia prezes PZD omówił także działalność oświatową, finansową i medialną Związku.

Po przedstawieniu sprawozdania przyszedł czas na dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Jarzębak, wiceprezes PZD, prezes Okręgu w Szczecinie. W swoim wystąpieniu podkreślał ogrom pracy jaką w tej kadencji wykonała Krajowa Rada i Krajowy Zarząd PZD. Docenił także wysiłek włożony przez szczeble pośrednie Związku i ich wpływ na to, co się dzieje w ogrodach. Z kolei Janusz Moszkowski, prezes okręgu wrocławskiego podkreślał, iż w tej kadencji znacznie bardziej zauważalne jest zainteresowania Ogrodami przez gminy i powiaty i chęć pomocy ze strony samorządów. Dodał, że ta sytuacja to zasługa Związku, który ciągle podkreśla jak ważna jest współpraca z samorządami i otwieranie ogrodów na społeczność lokalną. 

Zabierając głos prezes okręgu świętokrzyskiego Edward Galus podziękował Krajowej Radzie za czuwanie nad tym, aby ustawy procedowane w Parlamencie były korzystne dla działkowców.  W swoim wystąpieniu odniósł się również  do współpracy z samorządami i wynikających z niej korzyściach. Dodał, że Kielce już drugi raz otrzymały bardzo dużą, bo w wysokości 1 miliona złotych dotację na inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Podczas posiedzenia przyjęto również zmianę terminu XIV Krajowego Zjazdu PZD. Początkowo miał on się odbyć w dniach 06-07.12.2019r., jednak uznano za zasadne przyspieszenie tego terminu. Zdecydowano, że XIV Krajowy Zjazd PZD odbędzie się 18 października 2019r.

W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi Krajowa Rada przyjęła także stanowisko w tej sprawie. W jego treści podkreślano, że Polski Związek Działkowców jest apolityczny – działa w każdych warunkach dla dobra ogrodów i działkowców.

Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych [CZYTAJ TUTAJ]

Kolejnym istotnym punktem obrad było przyjęcie 7 już programu PZD. Jest to „Otwarty Program Bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych PZD”.

Jak mówił prezes Kondracki bezpieczeństwo w ogrodach to sprawa priorytetowa. Jest dużo zagrożeń, dlatego Związek uznał za stosowne pochylić  się na tym tematem i wypracować zalecenia i wskazówki do stosowanie we wszystkich ROD. Program składa się z trzech podstawowych bloków tj. infrastruktury, działań formalnych i edukacyjnych oraz współpracy zewnętrznej ROD.

W trakcie dyskusji wszyscy odnosili się pozytywnie do opracowanego programu i uznawali konieczność jego wprowadzenia. Zwracano także uwagę na to, że to program otwarty i w zależności od tego jak będzie rozwijała się sytuacja w ogrodach w kwestii bezpieczeństwa można ten program rozszerzać.

Podczas posiedzenia przedstawiono również sprawozdanie z realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2018 roku. Materiał przedstawiła Agnieszka Rudawska z Wydziału Gospodarki Gruntami PZD.

Z przedstawionych danych wynika, że w 2018 roku przeprowadzono aż 4258 zadań inwestycyjno-remontowych w 2423 ogrodach. Całkowity koszt tych działań to ponad 65,5 miliona złotych. Z czego 28 milionów stanowiły wydatki na budowę nowej infrastruktury, a ponad 37 milionów przeznaczono na zadania remontowe. Budowę nowej infrastruktury zrealizowano w 1197 ogrodach, z czego najwięcej tych działań obejmowało budowę sieci energetycznej, budowę ogrodzeń oraz siedzib dla zarządów. Z kolei remonty istniejącej infrastruktury przeprowadzono w 2900 ogrodach.

Podczas dyskusji w sprawach różnych rozmawiano m.in. o programie DGCS, o potrzebie tworzenie ośrodków finansowo-księgowych dla ROD, a także o odznaczeniach i znaczku związkowym.

Prezes PZD poinformował, że w siedzibie PZD odbyło się spotkanie z przedstawicielami DGCS. Pracowano nad wprowadzeniem wielu istotnym zmian w celu zwiększenia funkcjonalności programu. Prezes dodał także, że Związek poprosił o wytypowanie z każdego okręgu dwóch reprezentantów, którzy przejdą specjalne szkolenie z programu DGCS – po to, by potem móc szkolić wszystkich, którzy będą użytkownikami tego programu.

W kwestii nadawania odznaczeń podkreślano, aby do wyróżnień typować osoby naprawdę zasłużone, takie które rzeczywiście coś dla Związku i dla Ogrodów zrobiły.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim za udział w obradach i zaprosił na odbywające się jutro – 7 września, Krajowe Dni Działkowca.

Emilia Chmielińska