Wojewódzkie Dożynki Świętokrzyskie 2021

W dniu 12 września w Kielcach odbyły się uroczyste Wojewódzkie Dożynki, organizowane corocznie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Tradycyjnie już wzięli w nich udział przedstawiciele świętokrzyskich działkowców. Z uwagi na cały czas trwający stan epidemii, program dożynek, jak i ilość zaproszonych gości były ograniczone.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Następnie odbyła się procesja na miejsce obrzędu dożynkowego, którym był Plac Muzeum Narodowego w Kielcach. Tam zaprezentowane zostały dorodne, piękne kosze dożynkowe przygotowane przez przedstawicieli poszczególnych powiatów.

W imieniu działkowców kosz wypełniony działkowymi warzywami i owocami, na ręce Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego, przekazali Pani Helena Kurp z ROD „Społem” oraz Pan Kazimierz Szostak z ROD „Malina” w Kielcach. Podziękowali oni za wszelkie gesty życzliwości oraz sympatii dla ogrodów działkowych, jednocześnie prosząc o dalsze wsparcie dla idei ogrodnictwa działkowego w naszym województwie, jak i na terenie całego kraju.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach