WAŻNE INFORMACJE

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony działkowców zamieszczamy krótkie podsumowanie informacji w zakresie możliwości przebywania na działce.

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii weszło w życie wiele obostrzeń w możliwości poruszania się i przebywania poza domem. Krajowy Zarząd PZD, reagując na zaistniałą, cyklicznie rozwijającą się sytuację, podjął uchwały i zarządzenia, dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu ROD i dostępu do działek. Nie wprowadzono zakazu korzystania z działek przez działkowców, jednak realizując prace na działkach, należy trzymać się głównych, określonych zasad bezpieczeństwa. Oto najważniejsze z nich:

  1. Wstęp na teren ROD i działek mają wyłącznie działkowcy. Działkowcowi może towarzyszyć jedynie współmałżonek lub inny członek najbliższej rodziny. Na teren ROD nie mają wstępu osoby spoza w/w grona.
  2. Z użytku wyłączone są tereny ogólne ROD takie jak świetlice, wiaty, miejsca ogniskowe, place zabaw itp.
  3. Należy ograniczyć do minimum korzystanie (w praktyce dojście i powrót z działki) z innych terenów ROD jak alejki, parkingi.
  4. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się, organizacji na terenie działki jakichkolwiek imprez czy spotkań towarzyskich oraz rodzinnych.
  5. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualne kontakty sąsiedzkie, zaś przy każdym takim kontakcie zachowywać odpowiedni dystans, a sam kontakt/rozmowę maksymalnie skrócić.
  6. W przypadkach, gdy będą docierać sygnały o incydentach gromadzenia się czy innego, powtarzającego się łamania obowiązujących zasad, zarząd ROD może podjąć decyzję o całkowitym zamknięciu dostępu do Ogrodu.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o respektowanie tych zasad. Będą one obowiązywać do odwołania.

                                                    Polski Związek Działkowców

                                                Okręg Świętokrzyski w Kielcach