VIII posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

W dniu 15 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku i VIII w bieżącej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD.

Tradycyjnie już w przyjętym porządku obrad nie zabrakło aktualnych tematów ważnych z punktu widzenia ROD w województwie świętokrzyskim, jak i stowarzyszenia ogrodowego PZD jako całości.

Przedstawiono w szczególności aktualny stan wdrożenia na poziomie Okręgu konkursu grantowego ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Na dzień dzisiejszy 13 ROD aplikuje o środki grantowe celem realizacji różnorodnych inwestycji. Obok głównych zadań tzw. „zielonych”, które stanowią podstawę wzięcia udziału w konkursie, jak zakup rębaków, wykonanie zielonych ścian, renowacja zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych, wyposażenie ROD w budki lęgowe dla ptaków czy hotele dla owadów, znalazły się także zdania towarzyszące, służące ogólnoogrodowej infrastrukturze w postaci remontów ogrodzeń zewnętrznych ROD, bram wjazdowych, wymian drzwi i okien w budynkach domów działkowca czy innych inwestycji dla ogółu działkowców z danego ogrodu.

Całościowa wartość zadań zgłoszonych do realizacji w ramach wspomnianych wyżej wniosków wyniosła blisko milion złotych.

Dokonano także szczegółowego omówienia wpływu nowelizacji ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej dla działkowców i ROD. Ponownie przedstawiono wszystkie konieczne do podjęcia kroki z poziomu ogrodowego oraz okręgowego, celem zabezpieczenia interesów działkowców, w postaci zamrożenia stawek energii elektrycznej w 2023 r. według tych z roku obecnego.

Całości dopełniły tematy w przedmiocie przyszłorocznych dotacji celowych gmin dla ROD, aktualnego stanu regulacji stanów prawnych ogrodów w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD oraz aktualnego stanu roszczeń do terenów ROD na obszarze województwa świętokrzyskiego.

W katalogu tematów finansowo – księgowych znalazły się podsumowanie dotychczasowej działalności ośrodka finansowo – księgowego przy Okręgu Świętokrzyskim PZD i działań podejmowanych celem jego dalszego rozwoju. Nie zabrakło także informacji w przedmiocie wdrażania programu DGCS PZD system w ROD i jego znaczenia dla prawidłowej gospodarki finansowej na poziomie ogrodów i Okręgu.

Całości tematyki dopełniło podsumowanie 9. rocznicy obowiązywania obecnej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. i trudnej do przecenienia roli, jaką przyniosły jej zapisy dla zachowania dorobku ogrodnictwa działkowego i podstaw jego rozwoju na przyszłość, a także zabezpieczenia praw działkowców.

Wymiernym efektem posiedzenia było wypracowanie trzech stanowisk zaprezentowanych przez powołaną Komisję Uchwał i Stanowisk:

  • Stanowisko w sprawie znaczenia konkursu grantowego organizowanego przez ARiMR
  • Stanowisko w sprawie niższej ceny za energię elektryczną dla działkowców w 2023 roku
  • Stanowisko w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców

Na zakończenie posiedzenia Prezes Okręgu – Pan Edward Galus, złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Obok tradycyjnych życzeń, skierował także przede wszystkim życzenia wytrwałości i satysfakcji z dalszej pracy społecznej na szczeblu okręgowym jak i ogrodowym.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD