Święto Działkowców znad Nidy

Miasto Pińczów, jako jedno z licznych miast województwa świętokrzyskiego, wpisuje się w ogólnopolską tradycję ogrodnictwa działkowego. Ma to swój wyraz w liczbie trzech funkcjonujących na jego terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Jeden z nich, a mianowicie ROD „Ponidzie I”, wraz z początkiem nowego miesiąca (1 września) obchodził swój dzień działkowca.

Organizacją tego corocznego święta zajął się tamtejszy zarząd, którego zdecydowany trzon stanowią panie. Znalazło to odzwierciedlenie w pięknych dekoracjach wykonanych z działkowych plonów i symbolicznego kosza dożynkowego.

Całości rangi uroczystości dodała obecność zaproszonych gości: Pana Marka Zatorskiego – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz Pana Ryszarda Barny – Wicestarosty Pińczowskiego. W gronie zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele policji oraz przedstawiciel Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Wśród wyróżnionych uczestników tego wyjątkowego dnia byli przede wszystkim tegoroczni laureaci konkursu „Wzorowa Działka Roku 2018” – Państwo Danuta i Józef Wójcikowie, którzy znaleźli uznanie w oczach członków komisji oceniającej zgłoszone działki konkursowe na szczeblu województwa świętokrzyskiego. Obok pamiątkowego pucharu od Okręgu Świętokrzyskiego PZD i nagród rzeczowych, laureaci otrzymali także symboliczne nagrody z rąk Zastępcy Burmistrza Pińczowa – Pana Marka Zatorskiego, który w skierowanych do nich słowach gratulował tak zacnego osiągnięcia i życzył dalszego rozwijania działkowej pasji ogrodniczej.

W trakcie tych działkowych uroczystości znalazło się też oczywiście miejsce na poinformowanie zebranych o w pełni uregulowanym stanie prawnym Ogrodu, co wywołało największe uznanie wśród zgromadzonych działkowców. Stan prawny terenu danego ROD i jego przyszłość są bowiem fundamentem wszelkich zamierzeń i planów na przyszłość, a tych nie brak tamtejszemu energicznie działającemu zarządowi.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD