Stanowisko Skarbników i Księgowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z województwa świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane

Zebrani jak co roku na naradzie szkoleniowo – instruktarzowej Skarbnicy i Księgowi z rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu Świętokrzyskiego PZD pragną zająć stanowisko w kwestii toczącego się procesu legislacyjnego – nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

Najważniejszym elementem owej nowelizacji jest wprowadzenie zasad tzw. uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych – obiektów, które mimo koniecznych procedur, posadowione zostały bez wymaganej dokumentacji oraz pozwoleń.

W naszej ocenie sama idea legalizacji obiektów, które funkcjonują już ponad 20 lat, jest słuszna i należy pewne kwestie zaaprobować, gdyż upływ czasu na taką aprobatę wskazuje i pozwala na uporządkowanie zagadnień, które latami zawieszone były niejako w próżni.

Z zagadnieniem tym wiąże się także kwestia budownictwa w rodzinnych ogrodach działkowych, które ma swoje odniesienie w szczególności do ogrodowych altan. Z przykrością stwierdzamy, że nie wszyscy działkowcy zagospodarowali swoje działki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Z różnych powodów wybudowali altany przekraczające dopuszczalne prawem wymiary, co do powierzchni oraz wysokości. Dziś próbują niejednokrotnie wykorzystać te obiekty do stałego w nich zamieszkiwania. Część z nich sprzedaje czy wynajmuje wręcz swoje prywatne posesje i całość życia przenosi do ogrodowej altany. Nie możemy zgodzić się z taką praktyką. Ogrody działkowe nigdy nie były miejscem stałego zamieszkania i nigdy takiej funkcji nie miały. Rola ogrodów jako miejsc wypoczynku i rekreacji jest tą, na której tworzono ogrodnictwo działkowe już ponad 120 lat temu.

Zatroskani zatem o przyszłość polskiego ogrodnictwa działkowego zwracamy się do Państwa Posłów o poparcie rządowej poprawki w zakresie wyłączenia z możliwości uproszczonej legalizacji obiektów zlokalizowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli zachować dotychczasową funkcję 4500 ogrodów i idei ogrodnictwa jaką znamy od kilku już pokoleń.

Skarbnicy i Księgowi ROD

z województwa świętokrzyskiego