STANOWISKO OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PZD w sprawie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy

Jako statutowy organ Okręgu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców, każdorazowo czujemy się w obowiązku zabrania głosu w sprawach dotyczących naszego stowarzyszenia. Takimi zaś bez wątpienia są trwające aktualnie prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy.

            Jak każda tego typu specustawa, również i ta zawiera szereg przepisów mających ułatwić i przyspieszyć określonego typu inwestycje. Idea – zwłaszcza tak bliska społeczności działkowców – jest oczywiście jak najbardziej słuszna. Coraz częściej bowiem i coraz bardziej dotkliwie wszyscy doświadczamy suszy oraz jej następstw. Jak wynika z prowadzonych badań i prognoz – problem ten będzie się pogłębiać. Niezwykle ważne jest zatem właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi i podejmowanie wszelkich działań zbliżających nas do tego celu. Zwłaszcza w naszym kraju, który niestety zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem ilości i dostępności wody.

            Podejmując określone działania oraz projektując przepisy mające na celu przeciwdziałanie skutkom suszy – należy jednak pamiętać i zadbać o miejsca, które przyczyniają się do realizacji tego celu. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której „lekarstwo może być gorsze od choroby”. Pamiętajmy, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych pełnią bardzo istotne funkcje związane z ogólnie pojętą ochroną środowiska i zasobów naturalnych. W wielu miastach cierpiących z powodu zbyt dużej ilości betonu i bruku – stanowią naturalne magazyny wody, wspomagane jeszcze przez działkowców, którzy coraz częściej i chętniej zbierają tzw. deszczówkę. Nie można zatem pozwolić, by tak cenne pod względem przyrodniczym i ekologicznym miejsca zostały zagrożone. Należałoby wręcz włączyć tereny ROD w ogólnopolski program działania związany z przeciwdziałaniem skutkom suszy.

            Drugi niezwykle ważny aspekt procedowanych przepisów, to kwestie formalne. Wydaje się bowiem, że w projektowanych przepisach zupełnie pominięto takie podmioty, jak stowarzyszenia ogrodowe. Niestety – członkowie stowarzyszeń i ich organów – z całą pewnością – jako społeczni aktywiści, nie będą w stanie dopilnować skróconych terminów, oraz obwieszczeń czy ogłoszeń o wszelkich planowanych zmianach i inwestycjach. Mówimy bowiem o 4500 ROD rozsianych po całym kraju. Tymczasem niedopilnowanie tych kwestii – rodzić będzie konsekwencje nie tylko dla szeregu działkowców i ich rodzin, ale także i rodzinnego ogrodu działkowego oraz wszystkiego, z czym  to piękne miejsce się wiąże.

            Jako członkowie największego w Polsce stowarzyszenia ogrodowego uważamy, że w projektowana ustawa powinna zawierać przepisy chroniące tereny ROD, jako zbieżne z jej celami i mogące przyczyniać się do ich realizacji. Popieramy wszelkie działania Krajowego Zarządu PZD w tej sprawie i wyrażamy głęboką nadzieję, że zakończą się one sukcesem.

                                            Komisja Rewizyjna

                                            Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach