Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 25 października 2018 r. w sprawie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

STANOWISKO

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 października 2018 roku

 

w sprawie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów i niewoli odzyskała niepodległość i powróciła na mapy Europy. Dążenia niepodległościowe Polaków zostały zwieńczone sukcesem, który został osiągnięty również dzięki wspólnym działaniom reprezentantów różnych obozów i ugrupowań — Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Wojciechowi Korfantemu i Ignacemu Daszyńskiemu. Symboliczna data 11 listopada utrwaliła się w narodowej tradycji i świadomości Polaków. Tego dnia obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości, jedno z najważniejszych świąt państwowych, w którym czcimy pamięć tych, którzy przyczynili się do powstania suwerennego Państwa Polskiego oraz stworzenia warunków umożliwiających jego rozwój cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy. W tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to bardzo ważny jubileusz dla Polski i Polaków, którego świętowanie powinno być radosne i jednoczące wszystkich Polaków.

Ponad 120-letnia historia ruchu działkowego w Polsce w dużej części przypadła na okres niepodległości kraju. Do czasu odzyskania niepodległości w roku 1918 na ziemiach polskich było 18 ogrodów. Pod koniec II Rzeczypospolitej liczba ogrodów wzrosła do 606 z 49 tysiącami rodzin użytkowników. Dalszy rozwój ogrodów i organizacji związkowych przerwał wybuch II wojny światowej. Po 1945 roku zaczęto reaktywować działalność w istniejących ogrodach i zakładać nowe. Zostały stworzone warunki dla utrwalania wieloletniej tradycji polskiego ruchu działkowego oraz dla rozwoju

ogrodów działkowych i wzrostu ich liczby na przestrzeni czasu. 8 maja 1981 roku Sejm przyjął Ustawę o ogrodach działkowych, na podstawie której powołano Polski Związek      Działkowców,    jako      organizację           niezależną,        samorządną i samodzielną   z własnym statutem. Ustawa określiła i zabezpieczyła prawa działkowców oraz ustanowiła gwarancje istnienia ogrodów. W latach 80-tych nastąpił duży rozwój ogrodów w Polsce. Kolejna ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku zagwarantowała prawne bezpieczeństwo dla działkowców oraz potwierdziła gwarancje istnienia w przyszłości rodzinnych

ogrodów działkowych. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi uhonorowanie historii, tradycji, dorobku, znaczenia Związku i jednocześnie stworzyła warunki dalszego rozwoju ogrodów działkowych. Dzięki temu obecnie liczba ogrodów działkowych w

Polsce to prawie 5 tysięcy, a na ich terenie znajduje się blisko 1 milion działek, z których korzysta około 4 miliony osób — działkowcy wraz z rodzinami. Ogrody pełnią dziś funkcje społeczne, edukacyjne, zdrowotne, ekonomiczne i ekologiczne. W związku z tym setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest równie ważnym wydarzeniem dla działkowców i Polskiego Związku Działkowców.

Krajowa Rada PZD podkreślając duże znaczenie tego jubileuszu stwierdza, że jubileuszowe wydarzenia oraz obchody patriotyczne organizowane przez Państwo Polskie są bliskie Związkowi, a zatem zwraca się do działkowców i ich rodzin  oraz  struktur związkowych  o  wzięcie  udziału w państwowych i samorządowych działaniach patriotycznych, które mają uświetnić jubileusz 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Krajowa Rada PZD apeluje do zarządów ogrodów, aby w dniu 11 listopada br. wywiesić we wszystkich ogrodach działkowych polskie flagi oraz flagi związkowe. Ponadto Krajowa Rada PZD zwraca się do zarządów ogrodów o posadzenie na terenie ROD drzew upamiętniających tę ważną dla Polski rocznicę. Zarządy powinny zaprosić na tę uroczystość działkowców, samorządowców i wszystkich przyjaciół Związku.

100-tna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę jest także świętem działkowców.

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

 

 

Warszawa, dnia 25 października 2018 r.