Spotkanie z Senatorem Jackiem Włosowiczem w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

W związku z trwającym procesem legislacyjnym w przedmiocie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności brakiem uwzględnienia przez Sejm RP postulatów i uwag środowiska działkowców co do proponowanych zapisów, w dniu 4 marca br. odbyło się spotkanie Okręgu Świętokrzyskiego PZD z Senatorem Prawa i Sprawiedliwości Jackiem Włosowiczem. Spotkanie dodatkowo cenne z uwagi na fakt, że Pan Senator jest członkiem senackiej Komisji Infrastruktury, która jako jedna z dwóch opiniować będzie przywołany projekt nowelizacji.

W blisko godzinnej rozmowie przedstawiono Panu Senatorowi najważniejsze uwagi i wątpliwości jakie kieruje Polski Związek Działkowców w odniesieniu do projektu ustawy, a które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonalności nowych przepisów i ich szerokich skutków, nie tylko dla działkowców ale i mieszkańców mieszkań spółdzielczych czy komunalnych.

Pan Senator z uwagą zapoznał się z argumentacją Okręgu, przede wszystkim tą, która nakierowana jest na sferę potencjalnych skutków nowych przepisów i realizacji celów samego Ustawodawcy. Liczy, że argumenty Związku zostaną ponownie zaprezentowane przez stowarzyszenie ogrodowe na posiedzeniu Komisji Infrastruktury jeszcze przed posiedzeniem Senatu w tej materii, co pozwoli na przedstawienie tych zagadnień szerszej grupie senatorów.

Senatorowi Włosowiczowi przekazano przede wszystkim opinię biura prawnego PZD w przedmiocie uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Poproszono Pana Senatora aby nad przywołaną w niej argumentacją stricte prawną pochyliło się także Biuro Analiz Senatu w zakresie wskazanych tam zagrożeń dla licznych środowisk i instytucji w naszym kraju, które w różnoraki sposób korzystają z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego.

                                           Jan Stańczyk

                                           Dyrektor biura

                                           Okręgu Świętokrzyskiego PZD