Rozstrzygnięcie konkursu na fotografię najpiękniejszej lilii na działkach w ROD

Podobnie jak w roku ubiegłym, także i w tym z powodu pandemii niestety nie mogła odbyć się coroczna wystawa lilii. Okręg świętokrzyski PZD ogłosił więc dla działkowców konkurs fotograficzny na najładniejszą i najciekawszą lilię uprawianą na działce w ROD.

Zdjęcia lilii ze swoich działek przesłało 34 działkowców z 14 ROD.

Komisja konkursowa po dokładnym zapoznaniu się z przesłanym materiałem fotograficznym postanowiła nagrodzić 8 działkowców. Zaprezentowali oni na zdjęciach lilie nowych, wchodzących do uprawy odmian, o ciekawej kolorystyce, obficie kwitnące, zdrowe, dobrze pielęgnowane.

Działkowcy otrzymają za nie cebule nowych odmian lilii i wydawnictwa ogrodnicze.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają także cebule ciekawych odmian lilii.

Ogromnie cieszy, że działkowcy coraz chętniej i częściej wprowadzają na swoje rabaty kwiatowe do uprawy cebule lilii, ponieważ gatunek ten posiada wiele różnorodnych odmian, a przez ich uprawę podnosi kolorystykę rabat. Wysadzając różne gatunki i odmiany można mieć kwitnące lilie na działkach ponad dwa miesiące – podziwiać ich piękno i upajać zapachem. Część uprawianych przez działkowców świętokrzyskich lilii przedstawiamy na załączonych zdjęciach.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego

PZD w Kielcach