ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach otrzymał grant w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

ROD im. S. Żeromskiego w Kielcach

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Inwestycje są współfinansowane z grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych „, Działania 2,5.-Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej : II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020

Nazwa projektu : Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Miejsce realizacji : ROD im. S. Żeromskiego ul. Wschodnia 25- 426 Kielce

Cel projektu :

Ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych

Planowane efekty :

Planowany projekt na terenie ROD przyczyni się do łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych .Wpłynie na regulowanie mikroklimatu min: redukowanie efektu miejskiej wyspy ciepła. Poprawi bilans wodny w okolicy.

Wartość projektu : 183.614,55 zł

  • Dofinansowanie UE : 124.345,74 zł

Okres realizacji : 01.10.2022- 31.07.2023 r

Działania realizowane w ramach projektu :

  1. Renowacja 4 szt. zbiorników z zachowaniem pierwotnych założeń i gabarytów.
  2. Modernizacja rowów melioracyjnych.
  3. Budowa dróg – alei z utwardzoną powierzchnią, stanowiących dojazd do zbiorników.