Przedstawiciele ARiMR na spotkaniu ze świętokrzyskimi ROD

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz rodzinnych ogrodów działkowych poświęcone programowi grantowemu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Udział w nim wzięli Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR Pani Anna Paluch, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Dagmara Orlińska-Wilkosz oraz dwoje pracowników Oddziału Regionalnego Agencji, ze strony PZD zaś – Prezes Okręgu Pan Edward Galus, pracownicy Biura Okręgu oraz członkowie zarządów 10 świętokrzyskich ROD, które podjęły inicjatywę uczestnictwa w konkursie grantowym już na tym etapie.

Przedstawicielki ARiMR na początku naświetliły cele i założenia programu. Wskazały jak ważną rolę pełnią Ogrody w dzisiejszych czasach, gdy priorytetami staje się stawianie na ekologię i ochronę środowiska naturalnego. Z kolei Prezes Okręgu podkreślił, że realizacja programu grantowego może stać się swoistym spoiwem, które jeszcze bardziej scementuje ROD z dbałością o bioróżnorodność i klimat.

Po części wstępnej zebranie skupiło się na głównym jego założeniu, czyli udzielaniu odpowiedzi na nurtujące reprezentantów ROD pytania. Było ich bardzo wiele, zarówno jeśli chodzi o stronę formalną i procedury związane z ubieganiem się o grant, jak też o merytoryczną część wniosków. Wspólnie omówiono też poszczególne elementy wniosku i niezbędne załączniki. Zebranie zakończyło się w atmosferze optymizmu, choć wszyscy zgodnie uznali, że zadanie jest trudne i wymaga dużego nakładu pracy, sił i zaangażowania.

Nadmienić należy, że przedmiotowe spotkanie było już drugim z kolei na linii ARiMR – PZD w zakresie prawidłowego aplikowania w konkursie grantowym.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach