Posiedzenie kolegium prezesów ROD – rejon Ostrowiec Świętokrzyski

W dniu 26 lipca br. w Domu Działkowca ROD „Relaks” w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie kolegium prezesów ROD, zlokalizowanych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

W przedmiotowym posiedzeniu, obok prezesów ostrowieckich ogrodów i przedstawiciela Okręgu Świętokrzyskiego PZD w osobie dyrektora biura, udział wziął Pierwszy Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pan Artur Łakomiec oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju – Pan Tomasz Gębka.

W katalogu najważniejszych tematów, jakie zostały omówione, to ustalenie możliwości i formalnych zasad udzielania stałych dotacji celowych dla jedenastu ROD zlokalizowanych na obszarze miasta oraz jeszcze ściślejsza współpraca na linii Urząd Miasta – ROD. Zdaniem, obecnego na posiedzeniu Pana Prezydenta, ogrody stanowią wyjątkowo cenny element w lokalnym krajobrazie. Służą bowiem blisko 2000 działkowych rodzin – mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy w różnych formach, szukają w ROD miejsc wypoczynku, rekreacji ale i spełnienia pasji. Ogrody, to także Jego zdaniem, ważny wkład w ochronę środowiska naturalnego i kształtowanie zielonej przestrzeni w mieście.

Wymiernym efektem i potwierdzeniem dotychczasowej współpracy było ustalenie formy udziału ostrowieckich działkowców w planowanych na początek września br. powiatowych dożynkach w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jak zawsze omówiono najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia ROD wchodzących w skład kolegium, ale i tych zagadnień, które istotne są z punktu widzenia całego stowarzyszenia ogrodowego PZD. Podsumowano wyniki regulacji stanów prawnych ROD w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD czy zabezpieczenie ogrodów w dokumentacji planistycznej miasta. Omówiono kwestię jednoznacznego uregulowania zasad budowy i korzystania ze studni – abisynek na terenach ogrodów w ramach tzw. zwykłego korzystania z wód” i podejmowane w tym zakresie działania o charakterze legislacyjnym. Przedyskutowano również trwające w PZD konkursy, zarówno szczebla okręgowego jak i krajowego, w tym udziału w nich ostrowieckich ROD i działkowców. Całości uzupełniła tematyka realizacji konkursu grantowego ARiMR, ze szczególnym naciskiem na podziękowania dla trzech ROD z Ostrowca Świętokrzyskiego, które przy pomocy biura Okręgu, zrealizowały już zaplanowane w ramach konkursu zadania oraz skutecznie rozliczyły w całości pozyskane na te cele środki finansowe.

Warto podkreślić, że formuła kolegium prezesów rejonu Ostrowca Świętokrzyskiego ma wyjątkowo długą tradycję. Pierwsze bowiem posiedzenie kolegium odbyło się dnia 22 czerwca 1989 r. i tradycja ta trwa nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD