PODZIĘKOWANIE Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 czerwca 2021 roku z okazji 40 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

PODZIĘKOWANIE

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 czerwca 2021 roku

z okazji 40 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

W dniu dzisiejszym mija 40 lat od historycznego I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który położył fundamenty organizacyjne pod rozwój naszego Związku. Na tych solidnych podstawach zbudowaliśmy silną i zintegrowaną organizację, dzięki której nastąpił bezprecedensowy rozwój ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Późniejsze lata to już ciągła walka Związku o zachowanie ogrodów. Z  tej walki wyszliśmy zwycięsko, bo działaliśmy razem. Skutecznie bronimy swoich praw, niezależności i samodzielności, bo jesteśmy zintegrowani wokół wspólnych celów i w naszych sprawach milion rodzin mówi jednym głosem.

Związek to działkowcy. To milion ludzi zjednoczonych wokół słusznej idei. To dzięki nim mamy dzisiaj tysiące ogrodów, które służą działkowym rodzinom w trudnych czasach. Gdyby nie ogromne zaangażowanie całej rzeszy społecznych działaczy i szeregowych działkowców na przestrzeni ostatnich 40 lat, ogrody byłyby ledwo wspomnieniem, a miasta dawno zamieniłyby się  w betonowe pustynie.  

 Dlatego Krajowa Rada PZD pragnie podziękować wszystkim ludziom Związku, którzy zaangażowali się w walkę o istnienie ogrodów oraz prawa działkowców. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się społecznym działaczom pracującym każdego dnia w interesie ogrodów i działkowych rodzin. Na uznanie zasługują zarządy ROD, komisje rewizyjne wszystkich szczebli, okręgowe zarządy i wielotysięczna rzesza społecznych, ofiarnych, oddanych działaczy naszego Związku.

Jednakże z okazji 40-lecia I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD największe wyrazy uznania należą się tym wszystkim działaczom, którzy na początku lat 80-tych ubiegłego wieku doprowadzili do usamodzielnienia się ruchu działkowego. Nie byłoby bowiem obecnie Związku i tysięcy ROD, gdyby nie grupa ofiarnych ludzi, która postanowiła uskutecznić idee niezależności i samorządności w polskim ruchu ogrodnictwa działkowego. To dzięki ich ogromnej determinacji nastąpiło wyłączeniu ogrodów działkowych ze struktur państwowych i powołanie Związku. To oni również doprowadzili do uchwalenia przełomowej ustawy z 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych. Położyli więc prawdziwe podwaliny pod nowoczesne ogrodnictwo działkowe, które istnieje w Polsce. Bez tamtych działań trudno wyobrazić sobie ogrody działkowe w krajobrazie polskich miast. Dlatego też Krajowa Rada PZD składa ogromne podziękowania wszystkim weteranom ruchu działkowego, którzy zaangażowali się w stworzenie wielkiej rodziny działkowej zintegrowanej w ramach Polskiego Związku Działkowców.

                     KRAJOWA RADA

     POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW